Srdečne vás pozývame do Kultúrno-kreatívneho centra Kláštor na Námestí baníkov (Betliarska 2) vo štvrtok 11. októbra o 18:00 na prednášku profesora Emila Višňovského na tému „Pre koho bolo (toto) mesto a pre koho je dnes?“

Pochopiť mesto, rozpoznať princípy a pravidlá jeho fungovania, dešifrovať hranice, v ktorých sa tvoria jeho štruktúry a vytvára jeho identita – napríklad aj na toto potrebujeme človeka s abstraktným, analytickým myslením, človeka vzdelaného v disciplíne zvanej filozofia.

Prof. Emil Višňovský, PhD. z Katedry filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty UK je presne tým človekom, ktorého skrátka treba počuť a počúvať, aby sme prenikli pod povrchy frázovitého mediálneho či politického balastu k niečomu, čo nám pomôže pochopiť a „čítať“ priestor, v ktorom žijeme.

Myslieť nie je hanba ani žiadna zbytočnosť – premýšľanie z nás robí ľudské bytosti, vytvorilo (aj) našu civilizáciu, vďaka nemu žijeme napriek mnohému veľmi dobré časy – a len vďaka mysleniu môžu byť ešte lepšie.

Aj preto pokračujeme v sérii prednášok a diskusií VEREJNÉ PRIESTORY NAŽIVO (VPN), aby aj v Rožňave zazneli hlasy odborníkov a odborníčok na to, ako možno formovať verejné priestory tak, aby sme žili v dobrom meste

prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD. (1975) vyštudoval filozofiu a históriu na FF UK v Bratislave. Pôsobí ako profesor na Katedre filozofie a dejín filozofie na FF UK v Bratislave, a takisto ako samostatný vedecký pracovník v Ústave výskumu sociálnej komunikácie v SAV. Je autorom množstva odborných prác publikovaných doma i v zahraničí. Vo svojej pedagogickej a výskumnej činnosti sa sústredil napríklad na otázky sociálnej filozofie s dôrazom na problematiku ľudskej činnosti, konania či poznania, ako aj filozofiu pragmatizmu a neopragmatizmu, či filozofiu mysle. Súčasťou jeho odbornosti sú aj preklady z anglo-americkej filozofie (napr. J.S. Mill, J.Dewey, R.Rorty a ďalší).
Verejné priestory naživo na FB

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Online vysielacie časy:

Streda
18:00 (premiéra)
Štvrtok
09:00 a 18:00 (repríza)
Piatok
09:00 a 18:00 (repríza)
Nedeľa
14:00 (repríza)
Pondelok
09:00 a 18:00 (repríza)
Utorok
09:00 a 18:00 (repríza)

Ako si nás naladiť

Inzercia