Banícke múzeum v Rožňave prináša unikátnu banícku výstavu.

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja,
v spolupráci so Slovenským banským múzeom a Slovenským banským archívom, prichystalo
unikátnu výstavu pod názvom Ako sa mapovalo v baníctve.

Prezentovaná problematika postupne odkrýva čo mapa je, aké mapy využíva baníctvo,
historické mapovania a pomôcky, ktoré banský merač používal. Svoje miesto majú na výstave
témy – kompas, vytýčenie Bratislavského poludníka, smerové ružice, čo na mape nájdeme –
mierka, historické dĺžkové miery, alchýmia na mapách… Úroveň banských máp ovplyvnil vznik
banských škôl a vyučovanie banského meračstva. Preto je vývoj mapovania sprostredkovaný cez
výnimočné osobnosti,  ktoré mapy nielen tvorili, ale aj o nich vzdelávali budúcich banských
meračov. Na textoch sú prezentovaní: S. Mikovíni, T. Brinn, M. Zipser, Lang von Hanstad,
Schweitzer, Cséti, Péch. Samostatný tematický celok je venovaný pôsobeniu Meračského úradu
na Vindšachte, časti dnešných Štiavnických Baní.

Podklady, zápisky, ktoré si merači zaznamenávali a na základe ktorých vytvorili mapy, spolu
s rôznymi typmi plánov – objektov, lesov, častí banských prevádzok či strojov, sú z rovnomenného fondu –
Meračský úrad na Vindšachte, Slovenského banského archívu. Výnimočnú historickú hodnotu predstavujú
vystavené exponáty Slovenského banského múzea z fondu banskej techniky.“ uviedla kurátorka výstavy, M.
Szombathyová, zo Slovenského banského múzea.

Výstavu, ktorá potrvá do 31. júla 2019, ako aj vernisáž, ktorá sa uskutoční dňa 25. apríla
o 15:30 hod., si budete môcť vychutnať v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave, na Námestí
baníkov 25. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Environmentálneho fondu.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Kontaktná osoba:
Róbert Šimko
Manažér kultúry
Banícke múzeum v Rožňave
Email: info@banmuz.sk
Tel: +421 940 108 384

 

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Online vysielacie časy:

Streda
18:00 (premiéra)
Štvrtok
09:00 a 18:00 (repríza)
Piatok
09:00 a 18:00 (repríza)
Nedeľa
14:00 (repríza)
Pondelok
09:00 a 18:00 (repríza)
Utorok
09:00 a 18:00 (repríza)

Ako si nás naladiť

Inzercia