V Andrássyho obrazárni budú vystavené obrazy Ľudovíta Felda,
známeho aj ako „Mengeleho maliar“

 

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja vás pozýva na
vernisáž výstavy Ľudovít Feld, ktorá sa uskutoční dňa 9.5.2019 o 16:00 hod. v Andrássyho obrazárni na
Lipovej 122 v Krásnohorskom Podhradí. Výstavu budete môcť vychutnať počas celej letnej sezóny až do
29.9.2019.

„Výstava prezentuje výber diel jedného z najsvojráznejších predstaviteľov skupiny autorov obdobia
Košická moderna. Ľudovít Feld bol počas svojho života známy svojou vľúdnou priateľskou povahou a nadšením
dôkladne kresliť, portrétovať a zaznamenávať košické zákutia, vidiecke scenérie východného Slovenska, ale
rovnako je dodnes známy ako pamätník holokaustu a často označovaný ako Mengeleho maliar.“ Povedal
o výstave jej kurátor Michal Štofa z Východoslovenskej galérie.

Vystavené diela, pochádzajúce zo zbierkových fondov Východoslovenskej galérie a Baníckeho múzea v
Rožňave, tvoria neveľkú no obsiahlu kolekciu, zostavenú z realizácií reflektujúcich hlavné tematické okruhy
Feldovej tvorby. Najrozsiahlejšou skupinou sú krajinné scenérie, ktoré kreslil a lavíroval v plenéri regiónov ako
Gemer, Spiš alebo Abov. Značnú pozornosť venoval dominantám v krajine, skalám v Zádieli, či hradom
a zrúcaninám. V prírode nachádzal vždy útechu a pokoj, naopak mesto preňho predstavovalo zdroj spomienok na
minulosť nenávratne stratenú v čase. Feld v meste vyrastal, žil v ňom s rodinou a priateľmi až do vojny, v ktorej
stratil takmer všetkých a všetko. Mesto sa zmenilo a zmeny neustávali. Rástlo na perifériách, ktoré sa stali
novými mestskými centrami. Život v starom meste už existoval iba v pamäti. Mnohé z Feldových kresieb
z rokov po vojne zachytávajú mestské zákutia a dominanty značne poznačené časom, no život okolo nich
zachytil plynúci ďalej bezo zmien.
Tretím z okruhov sú pracovné, žánrové motívy, v ktorých často spája nadanie portrétistu a krajinára. V nich
zaznamenal každodennú prácu poľnohospodárov, trhovníkov, remeselníkov, na priedomí ich mestských či
vidieckych príbytkov ale aj hutníkov lejúcich železo vo východoslovenských železiarňach.
Pre mnohých je Feld známy predovšetkým ako portrétista, ktorý si vždy pri svojich krajinárskych výpravách po
regiónoch nachádzal čas portrétovať miestnych obyvateľov. Jeho zručnosť rýchlo a verne zachytiť podobu
portrétovaného bola využitá počas jeho väznenia v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau, kde na príkaz
doktora Mengeleho zachytával jeho pokusy ľuďoch. Tieto kresby sa však nezachovali a tie, ktoré Feld vytvoril
na základe svojich spomienok, po rokoch vyrovnávania sa so zažitými hrôzami, sú dnes veľmi cennými
artiklami v súkromných zbierkach. Niektoré z nich boli vystavené na výstave Ľudovíta Felda vo
Východoslovenskej galérii v roku 2016.

Feld svojou neúnavnou činnosťou, chuťou a potrebou vzdelávať sa i tvoriť, spopularizoval médium
kresby či grafické techniky a povýšil ich na úroveň maľby, v ktorej tak vynikali jeho známi súčasníci.
Vyše 50 prác, kresieb, grafík a akvarelov zachytáva premeny jeho autorského rukopisu, od uvoľneného, no
predsa len akademicky popisného, až po strohejší, no zároveň viac oduševnený. Celé jeho dielo je poznačené
akýmsi tvorivým zápalom a vyrovnávaním sa s celoživotným telesným postihom – nízkym vzrastom a takmer
detským vzhľadom. Možno práve tento hendikep ho viedol k sústredenému pozorovaniu prostredia starého
košického centra mesta s jeho pokojnými uličkami a malými remeselníckymi domami. Podobný záujem je
možné nájsť aj v prácach s vidieckym alebo prírodným námetom alebo portrétnej tvorbe, ktorej sa venoval
rovnako intenzívne.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Kontaktná osoba:
Róbert Šimko
Manažér kultúry
Banícke múzeum v Rožňave
Email: info@banmuz.sk
Tel: +421 940 108 384

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Online vysielacie časy:

Streda
18:00 (premiéra)
Štvrtok
09:00 a 18:00 (repríza)
Piatok
09:00 a 18:00 (repríza)
Nedeľa
14:00 (repríza)
Pondelok
09:00 a 18:00 (repríza)
Utorok
09:00 a 18:00 (repríza)

Ako si nás naladiť

Inzercia