OZNÁMENIE

o zasadnutí „Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej MZ“ v Rožňave, ktoré sa uskutoční

dňa:

13. 5. 2019 (pondelok) o 15:30 hod. na Mestskom úrade

 

  • na III. poschodí spoločné rokovanie s  komisiou na ochranu verejného poriadku  k bodu 1.
  • na II. poschodí pokračovanie rokovania od bodu 2.

P r o g r a m :

bod
Program
predkladateľ
Otvorenie
Mgr. Dionýz Kemény
1.
Vyhradené parkovanie pre držiteľov preukazu ŤZP
Spoločné prerokovanie s komisiou na ochranu verejného poriadku
Mgr. Juraj Halyák
2.
Záverečný účet mesta za rok 2018
Ing. Klára Leskovjanská
3.
Uznesenie MZ č. 112/2019 – návrh na plnenie
(ukladacia časť č. 1 k petícii občanov – komisia na určenie kritérií soc. bývania)
Mgr. Dionýz Kemény
4.
Uznesenie MZ č. 52/2019 – žiadosť obyvateľov o zrušenie (uznesením bola schválená príprava dokumentov k podaniu žiadosti o NFP)

Ing. Katarína Valková

Mgr. Ľudmila Černická

5.
Systém bývania s prvkami prestupného bývania
a)Zásady a odporúčaniach MV SR – príloha č. 11 výzvy
b)vzor „Systém bývania s prvkami prestupného bývania“
c)návrh Systém bývania pre mesto Rožňava – 1. čítanie
Mgr. Ľudmila Černická
6.
Bytová agenda – informácia v zmysle VZN
Mgr. Ľudmila Černická
7.
Plnenie uznesení komisie
Mgr. Ľudmila Černická
8. Rôzne a Diskusia
Záver
pdf icon Materiál komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej
(PDF, 6,2 MB)

Mgr. Dionýz Kemény v.r.
predseda komisie

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Online vysielacie časy:

Streda
18:00 (premiéra)
Štvrtok
09:00 a 18:00 (repríza)
Piatok
09:00 a 18:00 (repríza)
Nedeľa
14:00 (repríza)
Pondelok
09:00 a 18:00 (repríza)
Utorok
09:00 a 18:00 (repríza)

Ako si nás naladiť

Inzercia