Mesto Rožňava

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na nájom poľnohospodárskych pozemkov v k. ú. Rožňava
na dobu určitú 5 rokov. Celková výmera pozemkov užívaných ako orná pôda je 12,81 ha,
celková výmera pozemkov užívaných ako trvalý trávny porast je 2,99 ha. Ponúknuté nájomné
nemôže byť nižšie ako 70,- €/ha/rok v prípade ornej pôdy a 35,- €/ha/rok v prípade trvalého
trávnatého porastu. Ponuky musia byť odovzdané do podateľne MsÚ v Rožňave tak, aby ich
prijatie mohlo byť zaevidované najneskôr dňa 4. 7. 2019 o 11.30 hod. Bližšie informácie sú
uverejnené na úradnej tabuli MsÚ a na stránke www.roznava.sk . Tel. č. 058/7773246,
7773215, 7773243.

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Online vysielacie časy:

Streda
18:00 (premiéra)
Štvrtok
09:00 a 18:00 (repríza)
Piatok
09:00 a 18:00 (repríza)
Nedeľa
14:00 (repríza)
Pondelok
09:00 a 18:00 (repríza)
Utorok
09:00 a 18:00 (repríza)

Ako si nás naladiť

Inzercia