Občianske združenie Pre partnerské mestá Rožňavy

Ul. akademika Hronca 7, 48 01 Rožňava


 

 

V dňoch 2.  – 10. augusta 2019 sa uskutoční 20. – jubilejný ročník Medzinárodného maliarskeho tábora MLYN Rožňava. Miestom konania tohto, dnes už tradičného stretnutia výtvarných umelcov z partnerských miest Rožňavy organizuje Občianske združenie Pre partnerské mestá Rožňavy, ktoré nadviazalo na rožňavské MLYNY organizované mestom v rokoch 1997-2011. Iniciátorom, dlhoročným organizátorom a aktívnym účastníkom tábora bol v rokoch 1997-2011 akademický maliar, Národný umelec a rodák z okolia Rožňavy Baska József (1935-2017) žijúci v Budapešti.

Základnou ideou projektu MLYN Rožňava je spoločná tvorba umelcov z partnerských miest Rožňavy spolu s výtvarnými umelcami Rožňavy a jej okolia, ako aj prezentácia a porovnanie výtvarného smerovania umenia v okolitých štátoch stredoeurópskeho regiónu.

Zámerom projektu MLYN Rožňava je vytvorenie podmienok pre tvorbu mladých výtvarných umelcov z partnerských miest Rožňavy a ich následná prezentácia v stredoeurópskom meradle.

Jubilejného 20. MLYNU Rožňava sa zúčastní 16 výtvarných umelcov z Rožňavy a okolia, zo Slovenska,  a z partnerských miest Rožňavy: Szerencsu, Budapešti, Cieszyna, Miškovca, srbskej Bačka Topole a rumunského Gheorgheni.

Slávnostné otvorenie Medzinárodného tábora MLYN Rožňava 2019 sa uskutoční 2. augusta 2019 v reprezentačnej sieni radnice o 18.00 hodine. Program tábora zahrňuje motivačnú exkurziu po prírodných a kultúrno-historických pamiatkach horného Gemera (skvosty gotickej architektúry Gemera – kostoly v Štítniku a Koceľovciach, archeologický výskum kláštora Paulínov v Gombaseku, Gombaseckú jaskyňu), spoločnú tvorbu so žiakmi základných umeleckých škôl v Rožňave a ďalšie programy.

Občianske združenie Pre partnerské mestá Rožňavy vytvára pre tvorbu umelcov všetky podmienky: ubytovanie, stravovanie, materiálno-technické zabezpečenie, občerstvenie a už spomínaný program. Umelci vytvoria počas 7 dňového tábora 2 a viac výtvarných diel.

Výstupom z projektu je kolektívna výstava účastníkov, ktorá bude, ako už tradične, otvorená počas Dní mesta Rožňava, v tomto roku dňa 13. septembra a potrvá v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave do konca októbra 2019.

Po ukončení kolektívnej výstavy v Rožňave poputuje táto v novembri 2019 do partnerského mesta Szerencs a v priebehu roka 2020 prezentovaná v partnerských mestách Rožňavy.

Realizáciu Medzinárodného maliarskeho tábora podporili: mesto Rožňava, samospráva V. obvodu Budapešti – Belváros-Lipótváros a Nadácia Carmeuse.

 

 

Kontakt:
Eva Tományová
0908 304 133
e-mail: eva.tomanyova@gmail.com

Kardos Ferenc
00 421 905 445 260
e-mail: frantisek.kardos@roznava.sk 


 

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Online vysielacie časy:

Streda
18:00 (premiéra)
Štvrtok
09:00 a 18:00 (repríza)
Piatok
09:00 a 18:00 (repríza)
Nedeľa
14:00 (repríza)
Pondelok
09:00 a 18:00 (repríza)
Utorok
09:00 a 18:00 (repríza)

Ako si nás naladiť

Inzercia