30. výročie Nežnej revolúcie

(Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave – tlačová správa) – Gemerská knižnica Pavla
Dobšinského v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja pripravila 20. septembra
2019 o 10:30 besedu so slovenskou filmovou a divadelnou herečkou Mgr. Art. Ľubicou Blaškovičovou,
členkou Koordinačného výboru OF-VPN Košice, na tému „Spätný pohľad – 30.výročie Nežnej
revolúcie, očakávania a nádeje tridsať rokov po…“ a výstavu pod názvom „30. výročie Nežnej
revolúcie“.

Komunistický režim v Československu skolaboval pod tlakom verejnosti v novembri 1989 v
ovzduší zmien v ZSSR i celom sovietskom bloku. K pádu režimu prispeli ako medzinárodné, tak aj
domáce dôvody. Dôvody je však nutné hľadať aj v premenách celej spoločnosti. Postupne sa zásadným
spôsobom zmenili hodnotové vzorce v rodinách, ktoré v komunistických režimoch predstavovali
základnú ekonomickú jednotku.

Samotné vedenie komunistickej strany sa pohybovalo v bludnom kruhu, keď na jednej strane stereotypne
po sovietskom vzore hovorilo o nutnosti perestrojkových reforiem a na strane druhej svojou mentalitou
nebolo schopné prekročiť vlastný tieň.
Udalosti novembra 1989 naštartovali študenti. V Bratislave sa podvečer 16. novembra 1989
zhromaždili pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva a pred ministerstvom školstva hovorili o
potrebe demokratizácie školstva.

„Bála som sa. Bol to taký zvláštny strach zmiešaný s eufóriou. Tie nasledujúce týždne po piatku
17-teho boli to najzvláštnejšie , čo som kedy zažila“ spomína Ľubica Blaškovičová, členka
Koordinačného výboru OF-VPN Košice. „Ako hovoril môj manžel Peter Rašev, košický novembrový
tribún, neboli sme žiadni odhodlaní disidenti čakajúci na iskierku, čo zapáli vatru… Herci v Košiciach
boli príliš ďaleko od Charty ́77 a Nekolik vět. O udalostiach na Národnej tříde sme sa dozvedeli
z rakúskej televízie a z pošty, ktorú poslal po kuriérovi lietadlom Milan Kňažko z Prahy. Jeho obálku s
výzvou Občianskeho fóra vyzdvihla kolegyňa na letisku. V pondelok večer sme mali normálnu skúšku.
A keď okolo divadelného klubu prechádzal po Leninovej ulici (dnešná Hlavná ulica) študentský sviečkový
sprievod, spontánne sme sa k nim pridali“ dodala Ľ. Blaškovičová.

Výročie Nežnej revolúcie prináša so sebou množstvo spomienok na udalosti, ktoré sa odohrali
pred tridsiatimi rokmi v našej krajine. „Práve teraz nastal čas, aby sme si to my, nie len tí, čo sme
udalosťami žili, ale aj tí, ktorí ich poznajú len z rozprávania, pripomenuli“ podotkla Gertrúda Turenská,
pracovníčka knižnice a dodala „Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave pri tejto príležitosti
sprístupní 20.septembra 2019 výstavu pod názvom „30. výročie Nežnej revolúcie“, venovanú Nežnej
revolúcii, ktorá sa stala akýmsi symbolom slobody. Výstavu pripravujeme pre všetkých našich
používateľov knižnice, žiakov a študentov škôl, ale aj širokú verejnosť. Nesporne v týchto revolučných
rokoch nám išlo o dosiahnutie osobnej slobody, ako aj lepšieho slušného života.“

Srdečne Vás pozývame na besedu s Mgr. art. Ľubicou Blaškovičovou, slovenskou filmovou a
divadelnou herečkou a komunálnou političkou, členkou Koordinačného výboru OF-VPN Košice
v piatok 20.septembra 2019 do Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrneho
zariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorá príde porozprávať a zaspomínať si na udalosti spred
tridsiatich rokov, ktoré sa jej, jej manžela Petra Raševa, jej rodiny i kolegov bytostne dotýkali. Zároveň
Vás pozývame na výstavu pod názvom „30. výročie Nežnej revolúcie“, ktorá bude prístupná pre širokú
verejnosť v rámci výpožičných hodín knižnice do polovice novembra 2019. Vstup je voľný.

 

Tatiana Bachňáková
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave
Kontakt : www.kniznica-rv.sk E-mail : kniznica@kniznica-rv.sk
Adresa : Lipová 3, 048 01 Rožňava
Tel. : 058/ 788 09 17
Zdroj :
https://www.upn.gov.sk/sk/november-1989-a-pad-komunizmu/
http://www.historickarevue.com/clanok/ako_sa_zrodila_zamatova_revolucia
https://domov.sme.sk/c/8074536/nezna-revolucia-ako-padol-komunisticky-rezim-u-nas.html
https://blaskovicova.blog.sme.sk/c/368543/obycajni-tribuni-v-novembri89-a-potom-kosice.html

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Online vysielacie časy:

Streda
18:00 (premiéra)
Štvrtok
09:00 a 18:00 (repríza)
Piatok
09:00 a 18:00 (repríza)
Nedeľa
14:00 (repríza)
Pondelok
09:00 a 18:00 (repríza)
Utorok
09:00 a 18:00 (repríza)

Ako si nás naladiť

Inzercia