Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, v spolupráci s Tvorivým spolkom Rovás, prichystalo pre svojich návštevníkov ďalšiu výstavu s názvom Z diel letných sympózií Tvorivého spolku ROVÁS (eNRA) z roku 2019. Záujemcovia si ju môžu pozrieť do 31. januára 2020 v priestoroch Galérie Baníckeho múzea v Rožňave, na Námestí baníkov 25.

 

Výstava prezentuje materiál z Letnej akadémie v roku 2019, ktorá sa konala v Sedmohradsku, Maďarsku a na Slovensku. Umelcov v Tvorivom spolku Rovás združuje spoločná vlnová dĺžka a rovnaký hodnotový rebríček.

 

„Názov nie je odkazom na runové písmo, ale je odvodený od výrazov „zaznamenať, zobrať na vedomie, vryť do pamäte, zapamätať si“. Základná filozofia našej tvorivej komunity hovorí o akomsi aristotelovskom dualizme, o hmote a tvare.  Veríme, že inšpirácia je prvoradá a odborné poznatky sú až druhoradé – pričom bez príslušných odborných znalostí sa inšpirácia nedokáže plne prejaviť. Byť prítomný!  – toto je náš kategorický príkaz, pretože dnes už pojem „súčasné“ obsiahne všeličo. Táto filozofia k nám pritiahla množstvo umelcov z Karpatskej kotliny. Keby sme chceli predstaviť košický Rovás tak, že na výstave sa zúčastnia iba košickí Maďari, bola by to veľmi neúplná prezentácia a neukázala by pravú silu našej 25-ročnej organizácie. Rovás sa totiž priebežne rozširuje a dnes už ako tvorivý spolok pôsobí na úrovni celej  Karpatskej kotliny. Sú medzi nami poslucháči univerzít, mladí absolventi na začiatku svojej kariéry a zabehnutí umelci aj celkom slávnych mien“, povedal na margo Letnej akadémie Otto Szabó, predseda OZ Rovás.

 

Vernisáž výstavy sa uskutoční v utorok 5. novembra 2019 o 17:30 hod. v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave, Nám. baníkov 25.

 

Tešíme sa na Vás!

 

 

 

A galériában bemutatják a Rovás Alkotóközösség nyári szimpóziumán készített munkákat

 

A Rozsnyói Bányászati Múzeum, a Kassa Megyei Önkormányzat kulturális intézménye a Rovás Alkotóközösséggel együttműködve mutatja be A ROVÁS Alkotóközösség (eNRA) 2019-es nyári  alkotótáborainak anyaga című kiállítást. A megnyitóra 2019. november 5-én 17:30 órakor kerül sor a  Rozsnyói Bányászati Múzeum Galériájában. Az alkotások 2020. január 31-ig tekinthetők meg.

 

A kiállítás a 2019-es Nyári Szabadegyetem anyaga, amely az erdélyi Csíkszentkirályban, a magyarországi Tihanyi Művésztelepen és a felvidéki Debrődön zajlott.

 

„A Rovás Alkotóközösség művészeit egy közös hullámhossz és azonos értékrend tartja össze. A név, nem a rovásírásról, hanem a „felróni, számontartani, észbe vésni, megjegyezni“ kifejezésekre utal. Alkotóközösségünk alapfilozófiája egyfajta arisztotelészi dualizmusról, anyagról és formáról szól. Valljuk, hogy elsődleges az ihletettség és másodlagos a szakmai tudás – de megfelelő szakmai tudás nélkül az ihlet nem tud tökéletesen megjelenni. Jelen lenni! – ez a kategorikus imperatívuszunk, ugyanis a kortárs kifejezés alá ma már minden befér. Ez a filozófia bevonzott hozzánk számtalan művészt a Kárpát-medencéből. Ha a kassai Rovást szeretnénk bemutatni úgy, hogy csak a kassai magyarok vesznek részt a kiállításon, az nagyon hiányos prezentáció lenne és nem mutatná meg 25 éves szervezetünk igazi erejét. A Rovás ugyanis folyamatosan bővül és mára kárpát-medencei alkotóközösséggé nőtte ki magát. Vannak köztünk egyetemisták, fiatal pályakezdők és befutott művészek, egészen nagy nevek is“ – nyilatkozta a Nyári Szabadegyetemről Szabó Ottó, a Rovás elnöke.

 

Mindenkit szeretettel várunk!


 

Kontaktná osoba:
Róbert Šimko
Manažér kultúry
Banícke múzeum v Rožňave
Email: info@banmuz.sk
Tel: +421 940 108 384

 

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Online vysielacie časy:

Streda
18:00 (premiéra)
Štvrtok
09:00 a 18:00 (repríza)
Piatok
09:00 a 18:00 (repríza)
Nedeľa
14:00 (repríza)
Pondelok
09:00 a 18:00 (repríza)
Utorok
09:00 a 18:00 (repríza)

Ako si nás naladiť

Inzercia