Zimný festival zvykov a obyčají Rok na Gemeri svoje 25. výročie
oslávi veľkolepým programom

 

Pre milovníkov autentického folklóru na hornom Gemeri znamená obdobie pred
adventom čas príprav na ojedinelý zimný festival zvykov a obyčají. Diváci sa tešia na
rok čo rok bohatší program, ktorý prostredníctvom regionálnych folklórnych
zoskupení predstaví tradované zvyky a obyčaje Gemerčanov.

Tento unikátny zimný festival s názvom Rok na Gemeri oslavuje štvrťstoročie, a tak
Rožňava v dňoch 18. – 23. novembra ožije parádnym programom. Tvorivé
remeselnícke dielne, tanečné a spevácke domy, koncerty tradovanej, ale aj etno
muziky, varenie a pečenie gemerských špecialít, dokonca pokusy o slovenské
rekordy v ručnom tkaní „pokrovca“, či ťahaní štrúdle a samozrejme veľkolepý
sobotňajší galaprogram zaručujú nielen skvelú zábavu, ale aj možnosť zažiť genius
loci Gemera.

„Zachovanie ľudových tradícií a ich odovzdávanie ďalšej generácii považujem za
dôležitý faktor podpory a zveľaďovania regionálnej kultúrnej identity. Špecifické prvky
ľudovej kultúry, ktoré nachádzame práve na Gemeri vnímam ako veľmi silný element
spolupatričnosti ľudí, hrdosť na svoj rodný kraj, no zároveň aj ako pozoruhodný
príbeh inovácií. Vďaka takým aktivitám, akou je aj zimný festival Rok na Gemeri
zameraný na tradíciu a zvyklosti našich predkov, sa miestna a regionálna identita
nielenže nestratí, ale naopak sa zveľaďuje a nadobúda novú dimenziu. Rád som
prevzal záštitu nad týmto festivalom, ktorému prajem ďalší úspešný ročník,
zanietených folkloristov a spokojných divákov,“ hodnotí predseda Košického
samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Autorom a zároveň hlavným organizátorom festivalu je Gemerské osvetové stredisko
v Rožňave (GOS), kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja (KSK).
Začiatky slávností sa viažu k obci Slavošovce, rodisku slovenského rozprávkara
a zberateľa prostonárodných povestí, Pavla Emanuela Dobšinského. Pôvodná
dramaturgia jednodňového, neskôr dvojdňového programu bola zameraná na
scénicky spracované zvyky a obyčaje v podaní dedinských folklórnych skupín
z územia historického Gemera.

„S veľkou vďačnosťou spomínam na vtedajších partnerov, folkloristov, či
pracovníkov našej inštitúcie. Vďaka ich zanietenosti a poctivej príprave folklórnych
kolektívov sa podujatie stalo čoraz viac obľúbenou a navštevovanou udalosťou na
Gemeri. Síce s ťažkým srdcom, ale v roku 2014 nastal čas definitívne opustiť
Slavošovce a nájsť kapacitne vyhovujúcejšie priestory a nových hostiteľov,“ spomína
na začiatky a rozkvet festivalu Helena Novotná, riaditeľka GOS.

Dejiskom podujatia sa stalo centrum horného Gemera, Rožňava. Vznikom Domu
tradičnej kultúry Gemera, Remeselníckeho inkubátora Gemer a za výraznej
finančnej podpory Košického samosprávneho kraja a Fondu na podporu umenia táto
kultúrna udalosť dostáva nový rozmer.

Dramaturgia jubilejného programu, ktorý trvá od pondelka do soboty, je bohatá a
pestrá, sľubujúca naozajstné zážitky pre všetky vekové kategórie.

„Mali sme snahu programovú ponuku pripraviť nielen v žánrovej, ale i v multikultúrnej
pestrosti. Takej, aká je pre Gemer špecifická. Okrem slovenskej, najmä v podobe tej
nárečovej, uvedieme aj programy prezentujúce maďarskú, rómsku ale aj rusínsku
kultúru. Mimoriadnu pozornosť sme venovali príprave sobotňajšieho galaprogramu
so zapojením folklórnych kolektívov z nášho regiónu. Program zvykov a obyčají
Dupľovaná nevesta v réžii Jána Liptáka vznikol na základe autentických príbehov a
predstaví slasti a starosti, smútok i radosť našich prarodičov podfarbený povestným
gemerským humorom,“ približuje dramaturgický zámer jubilejného ročníka festivalu
riaditeľka GOS.

K pestrej programovej ponuke počas celého týždňa výraznou mierou prispejú aj
ľudoví remeselníci a ľudovoumeleckí výrobcovia z Košického samosprávneho kraja,
ktorí sú zapojení do aktivít Remeselníckeho inkubátora Gemer. Záujemcovia
o ľudovú tvorivosť si budú môcť vyskúšať rôzne remeselné techniky, alebo napríklad
zatancovať s členmi unikátnej drevenej folkloristickej rodinky.

Organizátormi 25. ročníka zimného festivalu zvykov a obyčají Gemera Rok na
Gemeri je Gemerské osvetové stredisko, ktoré je kultúrnym zariadením Košického
samosprávneho kraja (KSK) a Mesto Rožňava. Záštitu nad podujatím prevzal
predseda KSK Rastislav Trnka. Festival z verejných zdrojov podporil hlavný partner
podujatia Fond na podporu umenia a Košický samosprávny kraj.


Kontaktná osoba:
Anežka Kleinová
zástupkyňa riaditeľky
Gemerské osvetové stredisko
Rožňava, Betliarska 8
kleinova@gos.sk
0915 884 135
www.gos.sk

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Online vysielacie časy:

Streda
18:00 (premiéra)
Štvrtok
09:00 a 18:00 (repríza)
Piatok
09:00 a 18:00 (repríza)
Nedeľa
14:00 (repríza)
Pondelok
09:00 a 18:00 (repríza)
Utorok
09:00 a 18:00 (repríza)

Ako si nás naladiť

Inzercia