Bayerova Uranometria
Zrod zlatej éry figurálnych hviezdnych atlasov – prednáška

13. decembra 2019 17:00 hod.
Dom tradičnej kultúry Gemera, Betliarska 8, Rožňava

V roku 2019 oslavuje hvezdáreň v Rožňave 50. výročie oficiálneho vzniku inštitúcie Ľudová
hvezdáreň Uránia. Pri tejto príležitosti pripravilo Gemerské osvetové stredisko v Rožňave,
kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pre širokú laickú, ale aj odbornú
verejnosť 13. decembra 2019 spomienkovú slávnosť. Jej súčasťou bude pripomenutie
histórie vzniku rožňavskej hvezdárne a prednáška o hviezdnom atlase Bayerova
Uranometria.

Autorom prednášky je Ing. Pavol Mikulik PhD. jeden z pokračovateľov zanieteného
astronóma a zakladateľa hvezdárne Juraja Gömöriho. Je amatérskym astronómom, a vo
svojom voľnom čase sa s osobitným zreteľom venuje otázkam histórie astronómie. Je
členom Slovenského zväzu astronómov a Maďarského astronomického združenia.

„Sú momenty v dejinách, keď sa nečakane udeje niečo prekvapujúce a bombastické, ako
napríklad keď sa na oblohe objaví veľká žiarivá kométa. Niekedy zrazu nastanú udalosti,
ktoré sa ukážu ako prelomové a majú dlhodobý vplyv na vedecké a kultúrne dianie v
spoločnosti. Za takúto udalosť môžeme právom považovať vznik prvých vedecky
relevantných figurálnych hviezdnych atlasov na prahu 17. storočia,“ približuje tému
prednášky autor P. Mikulik a pokračuje, „ikonickým predstaviteľom týchto atlasov je
Bayerova Uranometria. Toto monumentálne dielo prvý raz v histórii zobrazilo celú hviezdnu
oblohu, vrátane oblastí viditeľnej iba z južnej pologule, ktoré boli v antických dobách
neznáme. Jednotlivé súhvezdia sú zdobené jedinečným umeleckým stvárnením bytostí a
predmetov ktorými fantázia našich predkov zapĺňala nočnú oblohu.“

Prednáška predstaví toto pozoruhodné dielo, ktoré bolo vyústením prudkého vývoja v
rozličných oblastiach ľudskej činnosti v ranonovovekej Európe. Boli nimi napríklad rozvoj
kartografie, konštrukcia nových presnejších meracích prístrojov, zámorské plavby,
zmapovanie južnej oblohy, nový katalóg hviezd, ktorý zostavil Tycho Brahe, zdokonalenie
tlačiarenskej techniky, vznik renesančnej estetiky a v neposlednom rade to boli počiatky
prelomu v chápaní sveta, ktoré napokon vyústili do vzniku modernej prírodovedy, ako ju
poznáme dnes. V rámci prednášky bude prezentovaná aj unikátna replika tohto diela,
vrátane odhalenia niektorých detailov zo zákulisia jej vzniku.

Súčasťou prednášky bude aj výstava a prezentácia kópií ďalších historických atlasov
a významných astronomických diel. Taktiež budú vystavené fotografie z celej histórie
hvezdárne v Rožňave. Vstup je voľný.
Podujatie sa uskutoční s finančnou podporou z verejných zdrojov Fondu na podporu
umenia v rámci projektu Dedičstvo inšpiruje.

Informácie:
Ján Jánošík
Gemerské osvetové stredisko Rožňava
0918 244 901, 0915 884 135, hvezdaren@gos.sk
www.gos.sk/hvezdaren, fb.me/hvezdarenroznava

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Online vysielacie časy:

Streda
18:00 (premiéra)
Štvrtok
09:00 a 18:00 (repríza)
Piatok
09:00 a 18:00 (repríza)
Nedeľa
14:00 (repríza)
Pondelok
09:00 a 18:00 (repríza)
Utorok
09:00 a 18:00 (repríza)

Ako si nás naladiť

Inzercia