Gemerské osvetové stredisko (GOS) v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, už tradične
začiatkom nového roka vyhlasuje a organizuje regionálne kolo súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum
2020.

Jej vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave. Ide o postupovú
súťaž neprofesionálnych výtvarníkov, určená je pre mládež od 15 rokov a dospelých. Hlavným cieľom
súťaže je nadobúdanie vedomostí v umeleckej sfére, rozvíjanie zručností a kreativity u jednotlivcov
prostredníctvom realizácie a prezentácie výtvarnej tvorby.

Veľkým benefitom súťaže je jej žánrová rozmanitosť, ktorá autorovi ponúka absolútnu voľnosť po
technickej ale aj tematickej stránke. Kresba, grafika, maľba, plastika, úžitková tvorba a posledné roky aj
multimediálna tvorba sú techniky a umelecké prístupy, ktorými môže autor vytvárať svoje dielo, a tak ním
vyjadriť myšlienku, či komunikovať na akúkoľvek tému. Jednou z vízií Výtvarného spektra je vyhľadávať
a podporovať nové výrazné talenty, rozvíjať ich zručnosti a opätovne ich zapájať do súťaže.

„Do 17. 1. 2020 je v Dome tradičnej kultúry Gemera stále prístupná výstava víťazných prác celoslovenskej postupovej
súťaže Výtvarné spektrum 2019. Absolútnych víťazov neprofesionálneho umenia si tak môžete vychutnať ešte pár dní
a naladiť sa na nový ročník tejto súťaže, ktorá prinesie určite minimálne takú istú koncentráciu nadaných a talentovaných
neprofesionálnych umelcov,“ pozýva Martina Kleinová, manažérka kultúry GOS.

Prvým krokom k účasti v súťaži Výtvarné spektrum 2020 je registrácia na webovej stránke www.nocka.sk,
v sekcii súťaže a prehliadky. Záujemcovia tam nájdu registračný formulár, po ktorého vyplnení je
potrebné označené výtvarné práce priniesť do GOS, a to najneskôr do 14. 2. 2020. Odborná porota diela
vyhodnotí a poskytne aj individuálny rozbor každému, kto bude mať záujem. Sprievodným programom
slávnostného vyhodnotenia regionálneho kola súťaže Výtvarné spektrum bude vernisáž a výstava prác,
ktoré postúpili do ďalšieho kola. Vyhodnotenie sa uskutoční v Dome tradičnej kultúry Gemera
v Rožňave.


Martina Kleinová
Gemerské osvetové stredisko
Betliarska 8, Rožňava
martina.kleinova@gos.sk
0915 884 135, www.gos.sk

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Online vysielacie časy:

Streda
18:00 (premiéra)
Štvrtok
09:00 a 18:00 (repríza)
Piatok
09:00 a 18:00 (repríza)
Nedeľa
14:00 (repríza)
Pondelok
09:00 a 18:00 (repríza)
Utorok
09:00 a 18:00 (repríza)

Ako si nás naladiť

Inzercia