Gemerské osvetové stredisko (GOS) v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického
samosprávneho kraja, už tradične vyhlasuje a organizuje regionálne kolo celoštátnej
postupovej súťaže amatérskej fotografie AMFO 2020.

Jej vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum z poverenia
Ministerstva kultúry SR. Ide o postupovú súťaž amatérskej fotografie, ktorej sa môžu
zúčastniť amatérski fotografi bez obmedzenia veku. AMFO 2020 je rozdelená do troch
vekových skupín, ktoré sa členia do kategórií čiernobielej alebo farebnej fotografie.
Osobitnými kategóriami sú aj multimediálna prezentácia a cykly a seriály. Hlavným cieľom
súťaže je vyhľadávať nových talentovaných tvorcov a ponúknuť im priestor na rozvoj ich
umeleckej tvorivosti a technickej zdatnosti. „Prostredníctvom poroty, ktorá bude pozostávať
z profesionálnych fotografov a pedagógov, sa autorom regionálneho kola súťaže dostane
konštruktívnej kritiky z úst odborníkov, ale aj konfrontácie a inšpirácie prostredníctvom
výstavy,“ uvádza za organizátora Martina Kleinová (GOS).

Prvým krokom k účasti na súťaži AMFO 2020 je registrácia na webovej stránke www.nocka.sk
v sekcii súťaže a prehliadky. Súťažiaci tam nájdu všetky potrebné informácie, ako propozície,
štítky a elektronický formulár na prihlásenie, po ktorého vyplnení je potrebné všetky
fotografie zapojené do súťaže priniesť označené štítkami do GOS, a to najneskôr do 20. 3.
2020. Odborná porota, fotografie vyhodnotí a poskytne individuálny rozbor autorom, ktorí
majú záujem. Výberom určí ocenené diela, a tiež tie ktoré budú súčasťou výstavy v Dome
tradičnej kultúry Gemera.

 


Kontaktná osoba:
Martina Kleinová, Gemerské osvetové stredisko, Betliarska 8, Rožňava
martina.kleinova@gos.sk,
0915 884 135, www.gos.sk

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Online vysielacie časy:

Streda
18:00 (premiéra)
Štvrtok
09:00 a 18:00 (repríza)
Piatok
09:00 a 18:00 (repríza)
Nedeľa
14:00 (repríza)
Pondelok
09:00 a 18:00 (repríza)
Utorok
09:00 a 18:00 (repríza)

Ako si nás naladiť

Inzercia