Ohňostroj ako symbol spolupatričnosti a nádeje

Kaštieľ Betliar 14. november 2020 o 18.00

Noc múzeí a galérií je obľúbené podujatie pre verejnosť, ktoré sa koná každoročne počas tretieho
májového víkendu. Aktivity múzeí počas Noci múzeí a galérií sú orientované aj na také činnosti,
ktoré počas celého roka zostávajú pred verejnosťou ukryté. V tom čase múzeá otvárajú verejnosti
svoje „skryté“ komnaty a odkrývajú tajomstvá, schovávané pred zrakmi verejnosti, ktorá takto môže
preniknúť do tajov „múzejnej kuchyne“.

Na základe rozhodnutia koordinátorov celoeurópskeho podujatia Noci múzeí a galérií na Slovensku −
Zväzu múzeí Slovenska a Slovenského národného múzea, sa termín podujatia v roku 2020 zmenil na
základe návrhu Európskeho tímu Noci múzeí a galérií vo Francúzsku, ktorý termín podujatia presunul
na 14. novembra 2020, teda na najbližšiu sobotu.

Slovenské národné múzeum – Múzeum Betliar, rovnako ako všetky rezortné inštitúcie Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky však zostáva v súvislosti s predĺžením zákazu vychádzania pre verejnosť
zatvorené minimálne do 14. novembra 2020. Z tohto dôvodu sa preto podujatie tento rok u nás na
Slovensku uskutoční v novom virtuálnom formáte, nezávisle od reálnej dostupnosti „kamenných“
múzeí a galérií. Slovenské národné múzeum pre vás pripravuje Noc múzeí a galérií, na ktorej sa môžete
zúčastniť hoci aj v pyžame na webovej adrese: nmag.snm.sk.

Mrzí nás, že sa s návštevníkmi nestretneme v našich expozíciách osobne, ale ani v tejto neľahkej situácii
neklesáme na duchu a pre fanúšikov nášho múzea sme si pripravili milé prekvapenie. Pre mnohých
z nás je kultúra a naše kultúrne dedičstvo zdrojom, z ktorého čerpáme energiu, poznanie a radosť
a preto, aby sa nezabudlo, aké miesto v našich životoch má, rozhodli sme sa, ako tomu bolo zvykom
aj počas minulých ročníkov, ale aj v aristokratických kruhoch už od 18. storočia, usporiadať v sobotu
o 18:00 hod. na lúke pred kaštieľom ohňostroj ako symbol nádeje − svetla na konci (pandemického)
tunela, mysliac pri tom na všetky múzeá a galérie, ktoré sa ocitli v náročnej situácii.

Symbolicky si tak pripomenieme tento slávnostný deň pre všetky múzeá a galérie na Slovensku, ale
aj vo svete a oslávime naše spoločné kultúrne dedičstvo, zostávajúc pritom zodpovední, aby sme sa
na najbližšej Noci múzeí stretli už naživo!


Judita Krajčiová
Kultúrno-propagačný manažér
Slovenské národné múzeum-Múzeum Betliar
Kaštieľna č. 6, 049 21  Betliar

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Online vysielacie časy:

Streda
18:00 (premiéra)
Štvrtok
09:00 a 18:00 (repríza)
Piatok
09:00 a 18:00 (repríza)
Nedeľa
14:00 (repríza)
Pondelok
09:00 a 18:00 (repríza)
Utorok
09:00 a 18:00 (repríza)

Ako si nás naladiť

Inzercia