Gemerské osvetové stredisko spustilo registráciu do súťaže

 

Gemerské osvetové stredisko (GOS) v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického
samosprávneho kraja, už tradične začiatkom nového roka vyhlasuje a organizuje regionálne
kolo súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2021.

Jej vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave. Ide
o postupovú súťaž neprofesionálnych výtvarníkov, určená je pre mládež od 15 rokov
a dospelých. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí v umeleckej sfére, rozvíjanie
zručností a kreativity u jednotlivcov prostredníctvom realizácie a prezentácie výtvarnej tvorby.

Veľkým benefitom súťaže je jej žánrová rozmanitosť, ktorá autorovi ponúka voľnosť po
technickej, ale aj tematickej stránke. Maľba, kresba, grafika, priestorová a multimediálna tvorba
a insita sú techniky a umelecké prístupy, cez ktoré si každý neprofesionálny umelec dokáže
nájsť cestu ku svojmu sebavyjadreniu. Novinkou v propozíciách je kategória „experiment“, ktorá
ponúka šancu na hľadanie nových nezaužívaných prístupov k tvorbe, kde autor využíva aj
presahy do iných médií.

„Tichou výzvou pre autorov 58. ročníka súťaže, by tak mohlo byť práve slovo „experimentuj“.
Vykroč zo svojej komfortnej zóny. Umelec si môže dovoliť väčšiu mieru kreativity. Situácia
v ktorej sa nachádzame je nevšedná, dáva nám priestor zamýšľať sa nad vecami inak,“ vyzýva
tvorcov Martina Kleinová, manažérka kultúry GOS.

Prvým krokom k účasti v súťaži Výtvarné spektrum 2021 je registrácia na webovej stránke
www.nocka.sk, v sekcii súťaže a prehliadky https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/vytvarnespektrum/.
Záujemcovia tam nájdu registračný formulár, po ktorého vyplnení je potrebné
označené výtvarné práce priniesť do GOS. Spôsob preberania prác je kvôli pretrvávajúcej
pandemickej situácii predbežne naplánovaný na 24. a 25. februára 2021. Počas týchto dvoch
dní, vo vyhradených hodinách, budú môcť autori priniesť svoje diela, ktoré budú následne
posúdené odbornou porotou.


Kontaktná osoba:
Martina Kleinová
Gemerské osvetové stredisko,
Betliarska 8
Rožňava
martina.kleinova@gos.sk
www.gos.sk

 

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Online vysielacie časy:

Streda
18:00 (premiéra)
Štvrtok
09:00 a 18:00 (repríza)
Piatok
09:00 a 18:00 (repríza)
Nedeľa
14:00 (repríza)
Pondelok
09:00 a 18:00 (repríza)
Utorok
09:00 a 18:00 (repríza)

Ako si nás naladiť

Inzercia