Gemerské osvetové stredisko (GOS), kultúrne zariadenie Košického samosprávneho
kraja, vyhlasuje regionálne kolo celoštátnej súťažnej prehliadky amatérskej filmovej
tvorby Cineama 2021 pre okres Rožňava. Cieľom súťaže je vyhľadávať a podporovať
talentovaných tvorcov, rozvíjať ich kreativitu a poskytnúť im možnosť prezentácie a
konfrontácie v oblasti vizuálneho umenia.

Zapojiť sa môže každý autor filmového diela v zmysle propozícií uverejnených na
stránke vyhlasovateľa – Národného osvetového centra (NOC) bez tematického
obmedzenia. Vítané sú animované aj hrané filmy, dokumenty, videoklipy či publicistické
žánre v maximálnom limite do 20 minút. Hodnotené budú umelecké, technické a
obsahové kritériá v kategóriách podľa veku do 16 rokov, do 21 a nad 21 rokov.
Samostatnou je kategória minútových filmov, v ktorej sa súťaží bez rozlíšenia veku.

„Súťažou chceme vytvoriť priestor na vyhľadávanie talentovaných tvorcov a rozvoj ich
nadania v oblasti amatérskej filmovej tvorby. Môžem povedať, že sa nám to doposiaľ
darí a svedčia o tom každoročné ocenenia mladých Rožňavčanov na celoslovenskej
úrovni súťaže. Chcem preto povzbudiť najmä mladých ľudí, ktorí si vo vlastnej réžii či s
pomocou pedagógov vytvárajú krátke filmy, aby neváhali a dali o sebe vedieť,” uviedla
riaditeľka GOS Helena Novotná.

Účastníci sa môžu do súťaže registrovať v termíne do 26. 3. 2021, a to elektronicky na
webovej stránke NOC: https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit.
________________________________________________________

Kontaktná osoba:
Anežka Kleinová, kleinova@gos.sk
Gemerské osvetové stredisko, Betliarska 8, Rožňava

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Online vysielacie časy:

Streda
18:00 (premiéra)
Štvrtok
09:00 a 18:00 (repríza)
Piatok
09:00 a 18:00 (repríza)
Nedeľa
14:00 (repríza)
Pondelok
09:00 a 18:00 (repríza)
Utorok
09:00 a 18:00 (repríza)

Ako si nás naladiť

Inzercia