26. – 27. 06. 2021
Kto bol Leopold Andrássy a Henrich Nebbien? Načo slúžila Hermesova studňa a boli v Betliari naozaj
ľadové medvede? Prečo je ginko považované za ihličnatý strom? Ak vás zaujímajú odpovede na takéto a
podobné otázky, pozývame na podujatie s názvom Víkend otvorených parkov a záhrad.
Táto udalosť dáva ľuďom možnosť spoznať obľúbené miesta záhradného umenia našej republiky novým

spôsobom, či nahliadnuť do bežne neprístupných parkov a záhrad. Podujatie na Slovensku organizuje Ná-
rodný Trust n.o. , ktorý sa od roku 1996 usiluje o záchranu a citlivé využívanie kultúrneho a prírodného

dedičstva našej krajiny.
Prírodný anglický park s rozlohou 57 hektárov je súčasťou areálu kaštieľa Betliar, do ktorého patria okrem
budovy samotného kaštieľa aj objekty drobnej parkovej architektúry, plastiky, bývalé hospodárske budovy
a obytné domy patriace pôvodne k panskému majetku. Je národnou kultúrnou pamiatkou a je zaradený do

zoznamu umelecky a kultúrne hodnotných historických parkov a záhrad sveta (ICOMOS/RILA), ktorý evi-
duje UNESCO. Jeho históriu aj súčasnosť vám radi predstavíme na komentovaných prehliadkach, ktoré

sa budú konať počas víkendu 26. a 27. júna 2021.
Andrássyovci, tak ako aj iné šľachtické rodiny, radi trávili letné dni na vidieckych sídlach, kde mali deti

dostatok voľnosti a pohybu a rodičia zase príležitosť užívať si príjemné letné dni. S letom sa preto neod-
deliteľne spájali aj pikniky, na ktoré pozývali svojich príbuzných a priateľov. V našom Museumshope pri

kaštieli počas leta (a taktiež Víkendu otvorených parkov a záhrad) ponúkame pre návštevníkov možnosť
zapožičania si deky a piknikového koša (aj s obsahom) alebo rôznych športových potrieb, aby ste sa s
nami mohli preniesť do čias nedávno minulých a vychutnať si leto v parku tak, ako to kedysi robila uhorská
aristokracia.

SPOZNAJTE S NAMI BOSNIAK

Okrem dobre známych a obľúbených miest ukrýva park kaštieľa aj viacero zákutí, ktoré verejnosti nie sú

veľmi známe. V rámci Víkendu otvorených parkov a záhrad sme sa preto v spolupráci s občianskym zdru-
žením Andoras rozhodli predstaviť verejnosti objekt s názvom Bosniak. Táto zaujímavá stavba nachádza-
júca sa na východnom okraji parku slúžila v 19. storočí grófovi Emanuelovi I. Andrássymu ako priestor pre

vystavenie jeho exotických trofejí. Aktuálny osud Bosniaku je však dnes v našich rukách a veríme, že aj
vďaka podpore verejnosti sa nám v budúcnosti podarí vdýchnuť tejto zaujímavej stavbe nový život.
Pozývame vás počas prehliadky parku zastaviť sa aj na tomto mieste. Členovia OZ Andoras pripravujú pre
všetkých návštevníkov malé občerstvenie a možnosť získať nové informácie.

Počas víkendu 26. – 27. júna 2021 vám anglický park kaštieľa priblížme formou komentovaných prehlia-
dok, ktoré začínajú 26. júna o 11.00 a 15.00 a 27. júna o 13.00 a 15.00. Vstupné na prehliadku je 8 €,

zľavnené 5 €.
Ďakujeme Vám, že ostávate zodpovední a tešíme sa na Vás!


Kontakt: Judita Krajčiová, 0918 686 634, judita.krajciova@snm.sk

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Online vysielacie časy:

Streda
18:00 (premiéra)
Štvrtok
09:00 a 18:00 (repríza)
Piatok
09:00 a 18:00 (repríza)
Nedeľa
14:00 (repríza)
Pondelok
09:00 a 18:00 (repríza)
Utorok
09:00 a 18:00 (repríza)

Ako si nás naladiť

Inzercia