Košický samosprávny kraj pozýva všetkých milovníkov tradičného remesla na
Festival paličkovanej čipky, ktorý sa tentokrát uskutoční v netradičnej podobe
v online priestore. Organizuje ho Gemerské osvetové stredisko (GOS) v Rožňave,
program festivalu bude vysielaný naživo 14. augusta 2021 od 10:00 hod. na Youtube
kanáli GOS Rožňava.

„Gemerské osvetové stredisko pravidelne a výrazne podporuje prezentáciu
paličkovanej čipky, poskytuje priestor zahraničným a domácim čipkárkam na
prezentáciu tvorby a výmenu skúseností,“ uvádza riaditeľka GOS Helena Novotná
a pokračuje: „Keďže súčasná situácia nedovoľuje plnohodnotne realizovať takéto
stretnutia osobne, sme radi, že sa nám podarilo pripravený program pretaviť do
online podoby, čím vlastne dosiahneme pozitívny efekt širšieho zapojenia
návštevníkov – divákov. Po zverejnení programu v online priestore si festival bude
môcť pozrieť opäť každý a to kedykoľvek.“

Pre divákov sú pripravené odborné prednášky o histórii kútnych plachiet na Gemeri a
tradičnom odeve nesúcom prvky paličkovanej čipky aj inštruktážne výukové video
spletania gemerského vzoru. Súčasťou festivalu sú dve výstavy zamerané na odevné
doplnky z paličkovanej čipky od členiek Klubu paličkovanej čipky pri GOS, a tiež
medzinárodná výstava fotografií diel čipkárok a čipkárov zo Slovenska, Maďarska,
Poľska a Česka. V rámci sprievodných aktivít sa predstavia regionálne folklórne
súbory z Gemera.

Festival sa koná v rámci projektu Inšpirujúce kultúrne dedičstvo. Ako vedúci partner
ho realizuje Gemerské osvetové stredisko, a to vďaka finančnej podpore
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce INTERREG
V-A Slovenská republika-Maďarsko. Jedným z cieľov programu je podpora
cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej
oblasti prostredníctvom vzdelávacích programov, školení a výmeny skúseností. Na
maďarskej strane hranice je partnerom projektu Palócföldi Népi Iparművészek
Egyesülete v Kozárde. Obaja partneri sa na svojom území venujú tradičnej kultúre,
vzdelávaniu a osvete v tejto oblasti. Odovzdaním skúseností medzi odborníkmi na
oboch stranách hraníc by sa malo zlepšiť poradenstvo v oblasti remeselnej výroby
miestnym remeselníkom, ako aj širokej verejnosti.

Celý program bude zverejnený 14. augusta 2021 od 10:00 hod. na Youtube kanáli
GOS Rožňava.

„Obsah tohto článku nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie.“

__________________________________________________________________________________
Kontaktná osoba:
Anežka Kleinová, manažérka kultúry
Gemerské osvetové stredisko, Betliarska 8, Rožňava
0905 919 431, kleinova@gos.sk

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Online vysielacie časy:

Streda
18:00 (premiéra)
Štvrtok
09:00 a 18:00 (repríza)
Piatok
09:00 a 18:00 (repríza)
Nedeľa
14:00 (repríza)
Pondelok
09:00 a 18:00 (repríza)
Utorok
09:00 a 18:00 (repríza)

Ako si nás naladiť

Inzercia