Rožňava v premenách času

 

Mesto Rožňava Vás srdečne pozýva na Konferenciu Rožňava v premenách času pri príležitosti 730. výročia prvej písomnej zmienky o Rožňave.

Cieľom konferencie je sprístupniť odborné poznatky širokej verejnosti. Je to otvorené podujatie pre všetkých, ktorí majú záujem o rôzne témy z histórie Rožňavy. Ak Vás zaujali z programu len niektoré prednášky, príďte si vypočuť len tie.

Podujatie sa bude riadiť režimom OTP, teda bude sa vyžadovať predloženie dokladu:

o kompletnej zaočkovanosti,

o testovaní (platnosť: AG test- 48 hodín a PCR test- 72 hodín)

alebo prekonaní (nie staršie ako 180 dní).

Pripájame podrobný program:

 

Rožňava v premenách času

Konferencia pri  príležitosti 730. výročia prvej písomnej zmienky o Rožňave

Štvrtok 21. 10. 2021

Kongresová sála na 2. poschodí Radnice (Námestie baníkov 32, Rožňava)

PROGRAM

 

8.30 – 9.00                  Prezentácia účastníkov

9.00                  Úvodný príhovor primátora

09.10              Rožňava vo svetle archívnych dokumentov (Mgr. Silvia Lörinčíková, PhD., Ing. Eva Jergová)

10.00              Cechový život v Rožňave (Mgr. Sylvia Holečková – Banícke múzeum v Rožňave)

10.25                          Prestávka

10.40               Kultúrny a spoločenský život Rožňavy v 19. a začiatkom 20. storočia  (Mgr. Valéria Pulenová, PhD.)

11.05                Významné pamiatky Rožňavy (Mgr. Edita Kušnierová)

11.30                  Diskusia

12.00- 13.00     Obedňajšia prestávka, prehliadka výstavy MLYN 2021

13.30                Výtvarné tradície Rožňavy (Mgr. Edita Kušnierová)

13.55                 Rehoľný život v Rožňave a pamiatky s ním spojené (Mgr. Silvia Lörinčíková, PhD.)

14.20                           Prestávka

14.30                Inter arma silent musae – dôsledky „barbarskej noci“ na historické zariadenie kláštora premonštrátov v Jasove (Mgr. Katarína Nádaská, PhD. – Východoslovenská galéria)

14.55                 Záverečná diskusia a ukončenie konferencie

*

15.30                Rehoľníci včera a dnes – prehliadka  bývalého františkánskeho kláštora – Betliarska 2, Rožňava (Br. Arnold Štefan Eližer OFM)

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozsnyó az idő változásaiban

Konferencia Rozsnyó város első írásos említésének 730. évfordulója alkalmából

2021.10. 21, csütörtök

A történelmi városháza 2. emeleti kongresszusi terme – Bányászok tere 32, Rozsnyó

PROGRAM

 

8.30 – 9.00      A résztvevők regisztrációja

9.00                   A pogármester bevezető beszéde

09.10               Rozsnyó a levéltári dokumentumok tükrében  (Mgr. Silvia Lörinčíková, PhD., Ing. Eva Jergová)

10.00               A céhes élet Rozsnyón  (Mgr. Sylvia Holečková – Rozsnyói Bányászati Múzeum

10.25                          Szünet

10.40               Rozsnyó kulturális és társadalmi élete a 19. században és a 20. század elején

                           (Mgr. Valéria Pulenová, PhD.)

11.05               Rozsnyó fontos műemlékei  (Mgr. Edita Kušnierová)

11.30                  Vita

12.00- 13.00    Ebédszünet, A Malom Rozsnyó 2021 kiállítás megtekintése

13.30               Výtvarné tradície Rožňavy (Mgr. Edita Kušnierová)

13.55                Rozsnyó szerzetesi /vallási/ élete és az ahhoz kapcsolódó emlékek (Mgr. Silvia  Lörinčíková, PhD.)

14.20                         Szünet

14.30               Inter arma silent musae a „barbár éjszaka“ következményei a jászói premontrei kolostor történelmi létesítményére  (Mgr. Katarína Nádaská, PhD. – Kelet-szlovákiai Galéria)

14.55                  Vita, a konferencia zárása

*

15.30              Szerzetesek tegnap és ma – az egykori ferences kolostor megtekintése – Betléri utca 2, Rozsnyó  (Br. Arnold Štefan Eližer OFM)


 

 

 

 

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Online vysielacie časy:

Streda
18:00 (premiéra)
Štvrtok
09:00 a 18:00 (repríza)
Piatok
09:00 a 18:00 (repríza)
Nedeľa
14:00 (repríza)
Pondelok
09:00 a 18:00 (repríza)
Utorok
09:00 a 18:00 (repríza)

Ako si nás naladiť

Inzercia