Administratívny pracovník


Kontaktné informácie
Kontakt Druživa
Viac informácií

PRACOVNÁ PONUKA. Možnosť pracovať z domu. Ponuka je určená pre uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú vedení v evidencii UoZ najmenej 3 mesiace a zároveň spĺňajú aspoň jednu z nasledujúcich podmienok:
• UoZ, ženy s rodičovskými povinnosťami, ktoré sa starajú o deti vo veku do 6 rokov,
• UoZ, ktorý žije ako osamelá dospelá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na jeho starostlivosť alebo starajúca sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky (§ 8 ods. 1 písm. g) zákona o službách zamestnanosti).
https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1654559/administrativny-pracovnik?filter_vpm=1&fbclid=IwAR19llvwDDgOFVT9lFsprlpVpJXaZlEmGdcBrsjI6AKOme9CnoY6XaAKRA0

This Ad has been viewed 19 times.

Online vysielacie časy:

Streda
18:00 (premiéra)
Štvrtok
09:00 a 18:00 (repríza)
Piatok
09:00 a 18:00 (repríza)
Nedeľa
14:00 (repríza)
Pondelok
09:00 a 18:00 (repríza)
Utorok
09:00 a 18:00 (repríza)

Ako si nás naladiť

Inzercia