O nás

MTVŠ (Mestské televízne štúdio, s.r.o. Rožňava)

je verejnosprávna, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia, v štruktúre mestskej samosprávy so 100% účasťou mesta Rožňava. Jediným spoločníkom je mesto Rožňava, teda je jeho 100% vlastníkom. Konateľkou Mestského televízneho štúdia s.r.o. Rožňava je na základe výberového konania od októbra 2016 Martina Molčanová. MTVŠ je od 15.2.2013 prevádzkovateľom vysielaceieho kanála, cez tzv. infokanál a vysiela na základe zmluvy prostredníctvom káblových rozvodov UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Momentálne MTVŠ rokuje so spoločnosťou Free – zona s.r.o. Rožňava o zaradení Rožňavskej televízie do ich televíznej ponuky.

Spoločnosť poskytuje digitálny televízny signál prostredníctvom optickej siete v okrese Rožňava,a  to aj prostredníctvom DVB-T (digitálne terestriálne vysielanie s príjmom na obyčajnú televíznu anténu na všetkých štandardných televíznych príjmačoch). Momentálne vysiela MTVŠ prostredníctvom spoločnosti Free zona v skúšobnej prevádzke cez signál DVB – T. Televízne štúdio momentálne vysiela podľa platnej licencie, ktorá bola obnovená v roku 2010. Licencia je schválená Radou pre vysielanie a retransmisiu do roku 2021. Z dôvodu zmeny vo vysielacej štruktúre požiadalo MTVŠ Radu pre vysielanie a retransmisiu o rozšírenie licencie.  MTVŠ vysiela informácie z diania v Meste Rožňava a jeho okolia, a to v pomere 75% v slovenskom jazyku a 25% v maďarskom jazyku.

Poslanie spoločnosti: Poslaním firmy je čo najefektívnejšie prinášanie informácii najmä obyvateľom mesta Rožňava z mestských podujatí, zo školských akcií, ale aj z podujatí, ktoré sú organizované v meste a jeho okolí. Mestské televízne štúdio tiež ponúka možnosť inzercie nielen súkromným, ale aj právnickým osobám, ktorá je zverejnená v infotexte. RVTV tiež dokáže nielen odvysielať, ale aj vo svojej réžii vyrobiť reklamu, či už zvukovú alebo aj obrazovú, na základe požiadaviek klienta.

Vysielacie časy:

Vysielame denne v nasledujúcich časoch:

Vysielanie 09:00 
Počasie
11:00
Rožňavský magazín
13:00
Rozsnyói magazin 15:00
Šport a Počasie
16:00
Magazín Plus
17:00
Vysielanie
18:00

 

Ako si nás naladiť