Dokumenty

28.06.2018 Vyhodnotenie  hospodárenia a činnosti MTVŠ Rožňava 2017 náhľad
25.09.2017 Plán činnosti Mestského televízneho štúdia s.r.o. Rožňava 2018 náhľad
21.11.2016 Plán činnosti Mestského televízneho štúdia s.r.o. Rožňava 2017 náhľad
15.05.2017 Vyhodnotenie hospodárenia MTVŠ Rožňava za rok 2016 náhľad
06.10.2009 Licencia – Mestského televízneho štúdia s.r.o. Rožňava náhľad
Výpis z obchodného registra náhľad
GDPR – Mestského televízneho štúdia s.r.o. Rožňava náhľad

Vysielacie časy:

Vysielame denne v nasledujúcich časoch:

Vysielanie 09:00 
Počasie
11:00
Rožňavský magazín
13:00
Rozsnyói magazin 15:00
Šport a Počasie
16:00
Magazín Plus
17:00
Vysielanie
18:00

 

Ako si nás naladiť