Obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre stránku rvtv.sk a služby poskytované firmou Mestské televízne štúdio s.r.o. (Rožňavská televízia – RVTV)

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „podmienky“) upravujú podmienky a spôsob poskytovania služieb inzercie a reklamy na stránke rvtv.sk (ďalej len „stránka“) prevádzkovanej spoločnosťou Mestské televízne štúdio s.r.o. (ďalej len „poskytovateľ“).

Predmetom týchto podmienok je:

Poskytovanie inzertného priestoru na stránke, Facebookovej stránke (Rožňavská televízia – RVTV) a Instagrame (RožňavskaTelevízia) a v Infotexte vysielania.
Poskytovanie služieb nakrúcania rôznych podujatí, výroby reklamy, reklamných spotov, klipov, nakrúcania svadieb, stužkovej a pod.

Inzercia a reklama

Poskytovateľ umožňuje inzerentom zverejňovať na stránke bannery, plagáty a iné reklamné formáty. Inzerent si môže vybrať z rôznych typov inzercie s rôznou dĺžkou trvania a umiestnením na stránke. Cena inzercie sa riadi cenníkom zverejneným na stránke.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo zverejniť reklamu do 30 dní od prijatia platby. Poskytovateľ si taktiež vyhradzuje právo odmietnuť zverejniť reklamu, ktorá je v rozpore s jeho etickými princípmi, alebo ktorá by mohla poškodiť jeho reputáciu. V prípade odmietnutia zverejnenia reklamy bude inzerentovi vrátená platba.

Služby nakrúcania a výroby reklamy

Poskytovateľ ponúka širokú škálu služieb nakrúcania a výroby reklamy, ako napríklad:

Nakrúcanie rôznych podujatí (svadby, stužkové, plesy, firemné akcie atď.)
Výroba reklamy a reklamných spotov
Výroba klipov
Nakrúcanie svadieb a stužkových
Cena služieb sa riadi cenníkom zverejneným na stránke. Cenník je orientačný a konečná cena môže byť stanovená individuálne po posúdení požiadaviek klienta.

Zodpovednosť

Poskytovateľ zodpovedá za bezchybné fungovanie stránky a za technickú podporu inzercie a reklamy. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah inzercie a reklamy zverejnenej na stránke. Inzerent je výhradne zodpovedný za obsah svojej inzercie a reklamy a za dodržiavanie všetkých príslušných zákonov a predpisov.

Poskytovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by inzerentovi alebo tretej strane mohli vzniknúť v súvislosti so zverejnením inzercie a reklamy na stránke.

Ochrana osobných údajov

Poskytovateľ spracováva osobné údaje inzerentov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Inzerent súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov poskytovateľom za účelom plnenia zmluvy o poskytovaní inzercie a reklamy. Inzerent má právo na prístup k svojim osobným údajom, na ich opravu a vymazanie, na obmedzenie spracovania, na prenosnosť osobných údajov a na vznesenie námietky proti spracovaniu.

Záverečné ustanovenia

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 26. apríla 2024. Poskytovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky kedykoľvek zmeniť. Zmeny podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na stránke.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa týchto podmienok sa prosím obráťte na poskytovateľa na e-mailovú adresu rvtv@rvtv.sk.

Vysielacie časy:

Vysielame denne v nasledujúcich časoch:

Vysielanie 09:00 
Počasie
11:00
Rožňavský magazín
13:00
Rozsnyói magazin 15:00
Šport a Počasie
16:00
Magazín Plus
17:00
Vysielanie
18:00

 

Ako si nás naladiť