Zo závažných, najmä zdravotných dôvodov môže volič v deň konania volieb požiadať okrskovú volebnú komisiu, do ktorej územného obvodu podľa adresy trvalého pobytu patrí, o prenosnú volebnú schránku na nasledovných telefónnych číslach:

 1.      Reformovaná cirkevná základná škola, Kozmonautov 2, Rožňava        0918 393 427
 2.      Základná škola, J. A. Komenského 5, Rožňava        0918 792 944
 3.      Základná škola, J. A. Komenského 5, Rožňava        0918 792 940
 4.      Základná škola, J. A. Komenského 5, Rožňava        0918 792 950
 5.      Sobášna sieň, Akademika Hronca 9, Rožňava        0918 792 949
 6.      Základná škola, Zlatá 2, Rožňava        0917 977 101
 7.      Základná škola, Zlatá 2, Rožňava        0918 792 948
 8.      Základná škola, Pionierov 1, Rožňava        0918 792 934
 9.      Mestský úrad, Šafárikova 29, Rožňava        0917 425 305
 10.      Základná škola, Pionierov 1, Rožňava        0918 434 624
 11.      Základná škola, Pionierov 1, Rožňava        0918 792 946
 12.      DOS – malometrážne byty, Jovická 66, Rožňava        0917 906 145
 13.      Podnikateľský inkubátor, Zakarpatská 19, Rožňava        0918 792 933
 14.      Podnikateľský inkubátor, Zakarpatská 19, Rožňava        0917 977 028
 15.      Základná škola, Zakarpatská 24, Rožňava        0917 598 300
 16.      Základná škola, Zakarpatská 24, Rožňava        0918 792 931
 17.      Bývalý klub ŽB, Rožňavská Baňa 166        0918 792 936
 18.      Klub dôchodcov, Nadabula 166        0918 792 952

Pridať komentár

Vysielacie časy:

Vysielame denne v nasledujúcich časoch:

Vysielanie 09:00 
Počasie
11:00
Rožňavský magazín
13:00
Rozsnyói magazin 15:00
Šport a Počasie
16:00
Magazín Plus
17:00
Vysielanie
18:00

 

Ako si nás naladiť