Ponuka nových aktivít Gemerského osvetového strediska 

 

Po veľmi náročnom pandemickom období postupne aj kultúrne zariadenia otvárajú svoje brány. Rešpektujúc aktuálne opatrenia aj Gemerské osvetové stredisko (GOS) v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pripravilo na začiatok nového roka 2022 zaujímavé aktivity.

 

 „Verím a dúfam, že konečne nastane nielen delete všetkého nepriaznivého, ale aj zaslúžený reštart v spoločnosti. Pozitívny reštart kultúra potrebuje ako soľ a nie je tomu inak ani v našej regionálnej kultúre. Takmer dva roky je veľmi dlhá doba na to, aby sa ľudia nestretávali, spoločne netvorili, nevzdelávali sa či sa nezabávali. Naša inštitúcia pripravila pre nasledujúce mesiace množstvo zaujímavých a zmysluplných aktivít, tentokrát viac so zameraním na dospelých, a to tak v oblasti tradičnej ľudovej kultúry a remesla, ako aj v umeleckých oblastiach,“ približuje plány GOS jeho riaditeľka Helena Novotná. Podujatia budú prebiehať v priestoroch Domu tradičnej kultúry Gemera v Rožňave, a tiež v online priestore.

 

Verejnosťou dlho očakávané  workshopy a kurz keramiky pre dospelých štartujú začiatkom februára. Pod vedením odbornej lektorky sa účastníci kurzu keramiky počas 8 lekcií naučia základné techniky a technologické postupy modelovania z hliny. Novinkou v ponuke GOS je séria špeciálnych workshopov pre seniorov, ktoré  sú časovo aj pracovným tempom prispôsobené prevažne osobám vyššieho veku.  Počas dvojhodinovej tvorivej lekcie si účastníci vyrobia drobnosti, ktoré poslúžia v domácnosti, ako napríklad hrnček, miska, podnos či potešia niekoho blízkeho vlastnoručne vyrobeným keramickým šperkom.

 

Remeselnícky inkubátor (RINK) je tiež pripravený pokračovať vo svojich aktivitách. „Edukačné podujatia boli veľmi obľúbeným artiklom v našej ponuke. Je pravda, že sa konali priamo u nás, v Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave, čiže remeselníci mali možnosť stretnúť sa aj osobne,“ hovorí Anežka Kleinová, zástupkyňa riaditeľky GOS a pokračuje, „tentokrát im však ponúkame možnosť zapojiť sa do virtuálneho sveta vzdelávania formou online prednášky s cieľom naučiť našich klientov ako efektívne odprezentovať svoju tvorbu prostredníctvom online marketingu, ako viesť kreatívnu komunikáciu či ako úspešne  spravovať  sociálne siete.“

 

Je už zaužívanou tradíciou, že začiatkom kalendárneho roka prostredníctvom  kultúrnych a osvetových zariadení prebiehajú regionálne kolá celoštátnych súťaží z oblastí vizuálneho umenia, ktorých vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum. „Tieto regionálne kolá majú pozoruhodnú úlohu a podľa mňa aj vznešený a zmysluplný cieľ napomáhať vyhľadávaniu talentovaných tvorcov a zároveň vytvárať priestor na prezentáciu a rozvoj ich umeleckej tvorivosti a technickej zdatnosti v oblastiach výtvarnej, fotografickej i filmovej tvorby,“ približuje poslanie týchto súťaží riaditeľka GOS H. Novotná.  Informácie pre záujemcov pri súťažiach Výtvarné spektrum, Amfo a Cineama, vrátane registrácie, sú na webovej stránke www.nocka.sk v sekcii súťaže a prehliadky, kde sú zverejnené podrobné propozície a pokyny.

 

Pre deti školského a predškolského veku sú pripravené tematické výtvarné súťaže podporujúce vyhľadávanie talentov. Vesmír očami detí so zmeraním na astronómiu a Farebný svet malých čiernych očí orientovaný na oživenie a rozvoj rómskej kultúry a tradícií prostredníctvom výtvarnej tvorby.

 

Výstavná sieň Domu tradičnej kultúry Gemera taktiež ožije aktivitami. Sprístupnená je prvá etapa unikátnej výstavy veľkoformátových fotografií s detailnými popismi so zameraním na tradičný zimný odev Gemera. Fotografie z Rejdovej, Vlachova, Gočova a Rožňavského Bystrého vznikli na základe dlhoročného dokumentačného výskumu GOS (od roku 2016) s názvom Gráty a ancúgy.

 

„Počas útlmového obdobia v dôsledku protipandemických opatrení bol našimi odbornými zamestnancami a externými spolupracovníkmi spracovaný tento rozsiahly dokumentačný  materiál.  Vznikla tak vzácna a ojedinelá kolekcia fotografií, ktorá zachytáva kroje dievocké, mládenecké, ženské, mužské, starecké i detské vrátane odevných súčastí nosievané pri mnohých príležitostiach a ročných obdobiach. Verejnosti ich postupne odprezentujeme v rôznych podobách, či už formou výstav, publikácie či sérií prednášok,“ približuje riaditeľka GOS Helena Novotná.

 

Pre priaznivcov dobrodružstva a zimných športov je vo februári pripravená prehliadka dokumentárnych filmov v rámci obľúbeného festivalu SNOW FILM FEST.

 

Podujatia organizuje Gemerské osvetové stredisko v súlade s aktuálnymi opatreniami na zamedzenie šírenia pandémie COVID-19. Na všetky aktivity je potrebná registrácia vopred, v prípade záujmu vám poskytneme podrobné informácie a prihlášky.

 

Aktivity  z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia v rámci projektu Dedičstvo inšpiruje 2022.


Informácie a prihlášky:

Gemerské osvetové stredisko, Betliarska 8, Rožňava gos@gos.sk, +421 915 884 135

 

Pridať komentár

Vysielacie časy:

Vysielame denne v nasledujúcich časoch:

Vysielanie 09:00 
Počasie
11:00
Rožňavský magazín
13:00
Rozsnyói magazin 15:00
Šport a Počasie
16:00
Magazín Plus
17:00
Vysielanie
18:00

 

Ako si nás naladiť