Oznámenie o termíne zápisu detí do prvého ročníka základných škôl –
školský rok 2022/2023 – v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava

Mesto Rožňava v zmysle § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní / školský zákon / a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN mesta
Rožňava č. 9/2014 o mieste a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole oznamuje zákonným zástupcom detí, že zápis do prvého ročníka
základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava t. j.:

Základná škola Akademika J. Hronca, Zakarpatská 12;

Základná škola, Pionierov 1;

Základná škola, Zlatá 2;

Spojená škola J. A. Komenského 5 –
Óvoda, Fábry Zoltán Alapiskola és Szakközépiskola

 


na školský rok 2022/2023 bude prebiehať v termíne:
4. 4. 2022 – 6. 4. 2022
v čase od 7.00 do 16.30 hod.


Podrobnosti k zápisu nájdete na webových sídlach jednotlivých škôl.

 

 

V Rožňave 8. marca 2022

Michal Domik
primátor

  Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Online vysielacie časy:

Streda
18:00 (premiéra)
Štvrtok
09:00 a 18:00 (repríza)
Piatok
09:00 a 18:00 (repríza)
Nedeľa
14:00 (repríza)
Pondelok
09:00 a 18:00 (repríza)
Utorok
09:00 a 18:00 (repríza)

Ako si nás naladiť

Inzercia