P O Z V Á N K A

Srdečne  pozývam všetkých členov Denného centra v Rožňave

na hodnotiacu členskú schôdzu,

ktorá sa uskutoční dňa 28. 4. 2022 o 14:00 hod. v priestoroch Denného centra v Rožňave na Štítnickej ulici č. 5.

 

 

 

Mgr. Oľga Grešáková

predsedníčka centra

Pridať komentár

Vysielacie časy:

Vysielame denne v nasledujúcich časoch:

Vysielanie 09:00 
Počasie
11:00
Rožňavský magazín
13:00
Rozsnyói magazin 15:00
Šport a Počasie
16:00
Magazín Plus
17:00
Vysielanie
18:00

 

Ako si nás naladiť