Sobota 28. máj 2022 o 14.00 / 2022. május 28-án, szombaton 14 órakor

 

Kongresová sála na 2. poschodí Radnice (Námestie baníkov 32, Rožňava)

A történelmi városháza 2. emeleti kongresszusi terme (Bányászok tere 32, Rozsnyó)

 

Detské ľudové hudby/ Gyermek népi zenekarok:

Haviar Rožňava

Hájik Rimavská Sobota

Mrzukanti Gemerská Poloma

Lúčka Rožňava

ZUŠ Dobšiná

Detské folklórne súbory/ Gyermek néptáncegyüttesek:

Bambuchy Gemerská Poloma

Haviarik Rožňava

Pacurka Sárospatak (HU/alebo maď.vlajočka)

Kincskereső Drnava

Kis Kincskereső Drnava

Mládežnícke folklórne súbory/ Ifjúsági néptáncegyüttesek:

Pitypang Sárospatak (HU)

Borostyan Drnava

Sólisti/ Szólisták:

Eliška Vnenčáková (spev) a Matej Garčár (akordeón) Gemerská Poloma

Peter Zatroch (akordeón) Gemerská Poloma

Jela Biziková, Martin Belányi SZUŠ JAS Rožňava

Vstup na podujatie je voľný. Zmena programu vyhradená.

A rendezvényekre ingyenes a belépés. Műsorváltozás lehetséges.  Z podujatia budú zhotovované obrazové a zvukové záznamy v súlade s § 13 ods. 1 zákon 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

A rendezvényről kép- és hangfelvételek készülnek a személyes adatok védelméről szóló Tt. 18/2018. sz. törvény 13 cikk 1 bekezdésével összhangban.

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. A rendezvényt anyagilag támogatta a Fond na podporu umenia.

Projekt Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov sme sa v tomto roku rozhodli organizovať ako celodenné podujatie, na ktorom sa dopoludnia budeme na workshopoch intenzívne venovať deťom ale aj vedúcim súborov a popoludnie bude patriť prehliadke jednotlivých zložiek detských folklórnych súborov z nášho okresu ale aj spoza hraníc, z Maďarského mesta Sárospatak. Cieľom podujatia je zmobilizovať neprofesionálne umelecké zoskupenia detí a mládeže po neľahkej dobe, kedy nebolo možné, aby sa stretávali, spoločne nacvičovali nové tance a piesne, a tým zmysluplne tráviť svoj voľný čas. Podobne chceme aj podporovať lásku k tradíciám, obyčajom a zvykom nielen u detí, ale aj u divákov, ktorí obľubujú tradičnú kultúru.

V prípade, že má záujem zúčastniť sa podujatia imobilný človek, vieme mu zabezpečiť prístup na 2. poschodie výťahom.

Stačí zavolať na číslo: 0918 792 953


Mesto Rožňava
Mgr. Lenka Leštáková
Samostatná odborná referentka pre kultúru
 

Pridať komentár

Vysielacie časy:

Vysielame denne v nasledujúcich časoch:

Vysielanie 09:00 
Počasie
11:00
Rožňavský magazín
13:00
Rozsnyói magazin 15:00
Šport a Počasie
16:00
Magazín Plus
17:00
Vysielanie
18:00

 

Ako si nás naladiť