Sviatok amatérskeho filmu Košického kraja

Gemerské osvetové stredisko, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, organizuje
v sobotu 18. júna 2022 v Rožňave krajskú súťažnú prehliadku amatérskej filmovej tvorby Cineama 2022.
Uskutoční sa v Dome tradičnej kultúry Gemera (Betliarska 8) a ponúkne 23 filmov rôznych žánrov.
Návštevníci si budú môcť pozrieť dokumenty, hrané a animované filmy, ale aj experimenty mladých
talentovaných autorov, ktorých spracovanie nezaostáva za profesionálnou tvorbou.

Súťaž každoročne vyhlasuje Národné osvetové centrum, Gemerské osvetové stredisko organizuje
krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže Cineama už 26. krát. Táto prehliadka amatérskej filmovej
tvorby vyhľadáva talentovaných tvorcov, rozvíja ich kreativitu, a tiež dáva možnosť konfrontácie autorom
vďaka odbornému semináru, ktorý je jej súčasťou. Porota súťaže zložená z filmových profesionálov
rozhodne o udelení ocenení a postupe na celoslovenské kolo. Víťazi v jednotlivých kategóriách už
tradične získajú sošku Goskara – gemerský variant prestížnej filmovej ceny Oscar.

„Prostredníctvom súťaže vytvárame priestor na rozvíjanie záujmov, umeleckej tvorivosti, nadania a
technických schopností autorov v oblasti amatérskej filmovej tvorby. Účastníci sa zároveň učia stvárniť
svoje názory či postoje. Sme radi, že môžeme mladým talentovaným ľudom poskytnúť možnosť na ich
prezentáciu,“ uviedla riaditeľka GOS Helena Novotná.

Cineama, celoslovenská súťaž amatérskeho filmu na Slovensku, oslavuje v tomto roku svoje 30.
výročie. Nemenej významným dôvodom na oslavu je už 45-ročná existencia filmového klubu Gemerfilm.
„Nadšenie amatérskych filmárov z Gemera zanechalo prostredníctvom ich tvorby v dokumentoch,
reportážach a hraných filmoch významné svedectvo minulej doby. Srdečne pozývame v predvečer
konania súťaže 17. 6. 2022 od 17.00 na projekciu týchto filmov pod názvom Retro Gemerfilm,“ pozýva
Anežka Kleinová, manažérka kultúry GOS.

Krajskú súťaž z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podrobné informácie o programe
možno nájsť na webovej stránke gos.sk a na facebookovom profile gos.roznava.

 

 

 

Kontaktná osoba:
Anežka Kleinová
Gemerské osvetové stredisko, Betliarska 8, Rožňava

 

 

Pridať komentár

Vysielacie časy:

Vysielame denne v nasledujúcich časoch:

Vysielanie 09:00 
Počasie
11:00
Rožňavský magazín
13:00
Rozsnyói magazin 15:00
Šport a Počasie
16:00
Magazín Plus
17:00
Vysielanie
18:00

 

Ako si nás naladiť