In Effigie

 

Vernisáž výstavy – 15. jún 2023, 17:00 Kaštieľ Betliar

V roku 2023 si na Slovensku a aj v celom stredouerópskom priestore pripomíname 200. výročie narodenia
grófa Júliusa I. Andrássyho (1823-1890), ktorý sa veľkými písmenami zapísal do európskych dejín
diplomacie. Bol premiérom uhorskej vlády, aktívne sa snažil o vyrovnanie Rakúska a Uhorska a ako palatín
Uhorska korunoval v roku 1867 cisára Františka Jozefa I. za uhorského kráľa a jeho manželku Alžbetu
(známu ako Sisi) za uhorskú kráľovnú. Neskôr pôsobil ako minister financií a obrany, no najdlhšie, v rokoch
1871-1879, bol ministrom zahraničných vecí monarchie. K jeho menu sa viaže vznik moderného rakúskouhorského štátu, kodifikoval (aj) naše zahranično-politické smerovanie na západ a výrazne sa angažoval v riešení balkánskeho konfliktu.

SNM – Múzeum Betliar, ktoré spravuje pozostalosť po šľachtickom rode Andrássyovcov, usporadúva pri
príležitosti tohto významného výročia výstavu s názvom „In Effigie – Rozprávanie o živote Júliusa Andrássyho
st., najväčšieho uhorského Európana“ (16. jún 2023 – 30. september 2023), ktorá širokej verejnosti priblíži
osobnosť grófa Júliusa I. Andrássyho. Výstava sa bude konať v kaštieli Betliar – v kaštieli Júliusovho staršieho
brata Emanuela, kde si grófa vždy nesmierne vážili a s pietou opatrovali predmety, ktoré ho pripomínali. K
tým najvzácnejším nepochybne patrí zatiaľ nikdy nepublikovaných jedenásť listov, ktoré sa v múzeu zachovali
v obálke s nápisom „listy uja Júliusa.“ Ide o listy adresované grófovmu bratovi a synovcovi Gejzovi z obdobia
od roku 1848 až do roku 1890. Aj vďaka nim verejnosti predstavíme jeho rodinné zázemie, urodzených
predkov i potomkov, dramatické revolučné roky 1848-49 poznačené jeho symbolickou popravou „in effigie“,
jeho úspešné pôsobenie na poste ministerského predsedu Uhorska a napokon ako ministra zahraničných
vecí Rakúsko-Uhorska, ovplyvňujúceho podobu Európy. Výstavu obohatia vzácne zbierkové predmety
z Maďarského národného múzea v Budapešti (Magyar Nemzeti Múzeum) a Umelecko-priemyselného
múzea (Iparművészeti Múzeum) v Budapešti a mimoriadne cenné predmety od súkromných vlastníkov – aké
konkrétne – to prezradíme až na slávnostnom otvorení výstavy, na ktorú Vás srdečne pozývame!

 

Výstava sa koná pod záštitou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Výstavu otvorí princ Mark Odescalchi.

Autormi výstavy sú Július Barczi a Tímea Mátéová, Katarína Bányászová, Matúš Molnár.

Vedecký garant výstavy: prof. PhDr. Roman Holec, DrSc.

Tešíme sa na Vás!

In effigie (effígië) je latinský výraz, ktorý znamená symbolicky. Výraz sa v právnej histórii používal pre symbolické
vykonanie popravy, pri ktorých nebol páchateľ prítomný. Byť obesený in effigie alebo spálený na hranici bola súdna
poprava, pri ktorej bola väčšinou trojrozmerná podobizeň neprítomného zločinca zástupne obesená na šibenici,
verejne upálená alebo sťatá. Gróf Július Andrássy starší bol v roku 1851 v neprítomnosti odsúdený na trest smrti
a symbolicky obesený za účasť v revolučných rokoch 1848-49. Keďže bol považovaný za jedného z najkrajších mužov
svojej doby, parížske dámy ho označovali ako „le beau pendu“, teda krásny obesenec.


Kontakt: Veronika Straková +421918723500; veronika.strakova@snm.sk

Pridať komentár

Vysielacie časy:

Vysielame denne v nasledujúcich časoch:

Vysielanie 09:00 
Počasie
11:00
Rožňavský magazín
13:00
Rozsnyói magazin 15:00
Šport a Počasie
16:00
Magazín Plus
17:00
Vysielanie
18:00

 

Ako si nás naladiť