Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava

 

O Z N Á M E N I E

 

Technické služby mesta Rožňava oznamujú , že  predpredaj mesačných, štvrťročných polročných , ročných parkovacích kariet a kariet pre obyvateľov RV nad 70 rokov na rok 2019 bude  v dňoch od 17.12.2018 do 20.12.2018, následne  27.12.2018  a to v kancelárii správy parkovísk v budove Technických služieb mesta Rožňava,  Štítnická 21, Rožňava.

V dňoch 21.12.2018, 28.12.2018 a 31.12.2018 bude kancelária zatvorená z dôvodov čerpania dovolenky.

V roku 2019 bude predaj zahájený od 02.01.2019.

Čas predaja parkovacích kariet :
od 08.00 hod. – do 11.30 hod.
od 13.00 hod. – do 14.00 hod.

 PaedDr. Mikuláš  G r e g o r, MPH
riaditeľ Technických služieb mesta Rožňava

 

Inzercia

Pridať komentár

Vysielacie časy:

Vysielame denne v nasledujúcich časoch:

Vysielanie 09:00 
Počasie
11:00
Rožňavský magazín
13:00
Rozsnyói magazin 15:00
Šport a Počasie
16:00
Magazín Plus
17:00
Vysielanie
18:00

 

Ako si nás naladiť