Kategória -Zaujímavosti

Zverejnenie zámeru výpožičky

Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava         Zverejnenie zámeru výpožičky nebytového priestoru  majetku mesta v správe TSMRV...

Online vysielacie časy:

Streda
18:00 (premiéra)
Štvrtok
09:00 a 18:00 (repríza)
Piatok
09:00 a 18:00 (repríza)
Nedeľa
14:00 (repríza)
Pondelok
09:00 a 18:00 (repríza)
Utorok
09:00 a 18:00 (repríza)

Ako si nás naladiť

Inzercia