Kategória -Zaujímavosti

Prenájom reklamného pútača

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA ROŽŇAVA so sídlom na Štítnickej ulici č. 21, 048 01 Rožňava v súlade s ustanovením §9 a ods.9 v spojitosti s §9a ods. 5 zákona...

AMFO 2021 pre okres Rožňava

Regionálne kolo súťaže amatérskej fotografie Gemerské osvetové stredisko (GOS) v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, už...

„Naj čitateľ roka 2020“

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave dňa 15.12.2020 vyhodnotila celoročnú súťaž pod názvom „Naj čitateľ roka 2020“. Ocenené boli dve...

Online vysielacie časy:

Streda
18:00 (premiéra)
Štvrtok
09:00 a 18:00 (repríza)
Piatok
09:00 a 18:00 (repríza)
Nedeľa
14:00 (repríza)
Pondelok
09:00 a 18:00 (repríza)
Utorok
09:00 a 18:00 (repríza)

Ako si nás naladiť

Inzercia