Mestské lesy Rožňava, s.r.o
Rožňava – Huta 2243

týmto vyhlasujú

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na zhotovenie diela ( ťažbová činnosť na rok 2019 ) v mieste sídla Msl – Rožňava,
Rožňava-Huta 2243

1. Predmet činnosti:
Ťažba , približovanie a manipulácia dreva na lokalite : peň – odvozné miesto.

2. Doba výkonu:
Zmluva sa uzatvára na dobu od : 7. 1. 2019 do : 30.11.2019.

3. Podmienky súťaže:
Všetky podrobnosti k podmienkam súťaže sú uvedené na vývesnej tabuli MÚ v Rožňave a na www.msl-rv.sk.

Dňa 27.11.2018

Ing. Bohuš Hudaček
konateľ spoločnosti

PDF dokument

 

Inzercia

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Online vysielacie časy:

Streda
18:00 (premiéra)
Štvrtok
09:00 a 18:00 (repríza)
Piatok
09:00 a 18:00 (repríza)
Nedeľa
14:00 (repríza)
Pondelok
09:00 a 18:00 (repríza)
Utorok
09:00 a 18:00 (repríza)

Ako si nás naladiť

Inzercia