POPIS PROJEKTU

 

Projekt je určený prioritne pre obyvateľov mesta Rožňava alebo občanov spätých s väzbami k rodnému mestu Rožňava. Do projektu sa môžu zapojiť aj firmy pôsobiace na našom území, prípadne sídliace aj mimo nášho mesta.

 

Prispieť bude možné formou Darovacej zmluvy na účet mesta Rožňava. Projekt pozostáva z darovania peňažných prostriedkov na kúpu, výsadbu a starostlivosť o „strom rodiny“.

 

„Strom rodiny“

Kampaň 2023 , trvanie Júl – September

 

listnaté dreviny : Lipa, Buk, Dub, Platan, Gaštan jedlý, Javor…. / Príspevok – 150 € /

 

ihličnaté dreviny : borovica, jedľa…… / Príspevok – 200 € /

 

Výber pozemkov určených na výsadbu drevín určí mesto Rožňava na základe vyjadrení k inžinierskym sieťam dotknutých orgánov v spolupráci s Ing. A. Krnáčovou z TSM Rožňava, prípadne hlavného architekta Ing. arch. P. Tešlára a vyjadrení KPÚ KE.

Po vysadení „stromu rodiny“ zabezpečí starostlivosť o dreviny, podľa darovacej zmluvy, TSM Rožňava a každý strom bude označený tabuľkou obsahujúcou druh dreviny, rok výsadby, meno darcu prípadne rodiny.

 

 

 

Pridať komentár

Vysielacie časy:

Vysielame denne v nasledujúcich časoch:

Vysielanie 09:00 
Počasie
11:00
Rožňavský magazín
13:00
Rozsnyói magazin 15:00
Šport a Počasie
16:00
Magazín Plus
17:00
Vysielanie
18:00

 

Ako si nás naladiť