SocioCentrum  so sídlom v Rožňave vyhlasuje 2. ročník výtvarnej súťaže: „Láska mojimi očami alebo Valentín trochu inak“, ktorej cieľom je zamyslieť sa a hovoriť o tom, ako cítime a  vnímame L Á S K U. Pozývame Vaše detičky, škôlkarov, školákov, študentov, dospelých, prijímateľov v zariadeniach sociálnych služieb k účasti na výtvarnej súťaži.

Téma súťaže: „Láska mojimi očami alebo Valentín trochu inak“

Poslanie súťaže: Chceme poukázať na to, že dôležitá nie je len samotná láska medzi partnermi, ale aj láska medzi ľuďmi, úcta, obetavosť, starostlivosť, spolupráca, odpustenie, podanie pomocnej ruky, pomoc človeka človeku, láska k sebe a láska k životu ako takému. Naša súťaž je určená pre všetkých – deti, mládež i dospelých. Súťažné práce by mali mať tvorivý charakter, mali by vypovedať o tom, ako vnímame seba, svoju rodinu, priateľov, ako si pomáhame, čo máme radi, čo sa nám páči, a ako pociťujeme lásku a blízkosť vo svojom živote J.

Cieľ súťaže: Nakreslite rôznymi výtvarnými technikami, ako Vy cítite a vnímate tieto podoby blízkosti a lásky, čo ste zažili, ako si ju predstavujete, vyjadrite ju …

Kalendár súťaže:
Vyhlásenie súťaže: 17.1.2019
Termín na doručenie prác: 17.1.2018 –  1.3.2019
Vyhodnotenie súťaže: 5.3.2019
Prezentácia prác a vyhlásenie výsledkov: 13.3.2019

Súťažné kategórie : kresba maľba, grafika a iné výtvarné techniky

A: deti do 6 rokov             B: od 6 do 12 rokov          C: od 12 do 18 rokov         D: nad  18 rokov

Podmienky zaradenia súťažných prác do súťaže: Každá z výtvarných prác musí mať na zadnej strane uvedené nasledovné náležitosti: Názov práce, Meno a priezvisko autora, vek autora, škola/ zariadenie, adresa, emailovú adresa alebo tel. číslo. Bez týchto náležitosti nebude práca zaradená do súťaže. Súťažné práce musia byť doručené/ zaslané v termíne do 1.3.2019  na adresu organizátora súťaže. Ceny do súťaže venuje organizátor a partneri súťaže.

Súťažné práce posielať s označením alebo priniesť osobne na adresu:
Názov:     „Láska mojimi očami alebo  Valentín trochu inak“
Adresa:    SocioCentrum,  Ul. Akad. Hronca č.9, Rožňava  04801
Tel:     0907 308 176,  email: sociocentrum@centrum.sk
web:    www.facebook.com/SocioCentrum, www.facebook.com/Ncecko

Zákonný zástupca dieťaťa potvrdzuje súhlas s účasťou dieťaťa a použitím jeho osobných údajov na priloženom tlačive – Informovaný súhlas zákonného zástupcu/ rodiča . Dospelý účastník potvrdzuje súhlas s účasťou a použitím jeho osobných údajov na priloženom tlačive- Súhlas so spracovaním osobných údajov. Súťažné práce sa autorom nevracajú.

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Online vysielacie časy:

Streda
18:00 (premiéra)
Štvrtok
09:00 a 18:00 (repríza)
Piatok
09:00 a 18:00 (repríza)
Nedeľa
14:00 (repríza)
Pondelok
09:00 a 18:00 (repríza)
Utorok
09:00 a 18:00 (repríza)

Ako si nás naladiť

Inzercia