Zdravotné riziká pri manipulácii s azbestom

V poslednom čase sa do povedomia ľudí stále viac dostávajú škodlivé účinky azbestu na
zdravie človeka. Je však azbest iba strašiakom, alebo je potrebné sa mať v jeho blízkosti a pri
manipulácii s ním na pozore?

Azbest pevne viazaný v materiáloch (podložky, dosky, krytina a pod. ) je neškodný, z jeho
prítomnosti mať obavy nemusíme. Škodlivým sa stáva len v prípade uvoľnenia vlákien do
ovzdušia zo zvetraného materiálu alebo pri nešetrnej manipulácii s materiálmi obsahujúcimi
azbest. Jednorázová expozícia predstavuje len minimálne riziko pre zdravie. Rizikové je
dlhodobé vdychovanie takéhoto prachu bez ochrany dýchacích ciest, čo je možné iba pri
profesionálnej expozícii.

Ochranu zamestnancov pri práci s azbestom upravuje § 41 zákona č. 355/2007 Z.z. a
Nariadenie vlády SR č. 253/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi
s expozíciou azbestu pri práci.

V prípade záujmu o informácie týkajúce sa ochrany zdravia pri práci, nielen v súvislosti
s prácou s materiálmi obsahujúcimi azbest, je na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva
so sídlom v Rožňave k dispozícii Poradňa ochrany a podpory zdravia pri práci.

Mgr. Molnárová
RÚVZ so sídlom v Rožňave, odd. PPLaT

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Online vysielacie časy:

Streda
18:00 (premiéra)
Štvrtok
09:00 a 18:00 (repríza)
Piatok
09:00 a 18:00 (repríza)
Nedeľa
14:00 (repríza)
Pondelok
09:00 a 18:00 (repríza)
Utorok
09:00 a 18:00 (repríza)

Ako si nás naladiť

Inzercia