Dňa 15.05.2019 v poludňajších hodinách Mestská polícia Rožňava v súčinnosti s Oddelením
sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately ÚPSVaR Rožňava vykonala preventívno-
bezpečnostnú akciu zameranú na dodržiavanie zákazu predávania alebo podávania alkoholu
osobám mladším ako 18 rokov a zákazu požívania alkoholu týmito osobami. Súčasne bola
akcia zameraná aj na dodržiavanie zákazu fajčenia v okolí škôl na území mesta. Počas tejto
akcie bolo zistené porušenie zákazu fajčenia u 3 študentov a požitie alkoholu u 4 mladistvých
študentov, ktorí alkohol konzumovali v parku pri Obchodnej akadémii v Rožňave.
Vykonanou dychovou skúškou bolo zistené najvyššie množstvo alkoholu v krvi 0,58mg/l, čo
predstavuje až 1,21 promile. Ľudský organizmus sa až do 18 rokov vyvíja a mladý
organizmus nie je schopný spracovať väčšie množstvo alkoholu naraz, preto uvedené
množstvo alkoholu už môže predstavovať vážne ohrozenie zdravia pre takéto
osoby. Z uvedených dôvodov bude mestská polícia v takýchto akciách pokračovať aj
v budúcnosti.

Ing. Róbert Hanuštiak
náčelník MsP Rožňava

Pridať komentár

Vysielacie časy:

Vysielame denne v nasledujúcich časoch:

Vysielanie 09:00 
Počasie
11:00
Rožňavský magazín
13:00
Rozsnyói magazin 15:00
Šport a Počasie
16:00
Magazín Plus
17:00
Vysielanie
18:00

 

Ako si nás naladiť