Predstavujeme vám nádejnú remeselníčku, mladú absolventku ŠUV v  Košiciach a  prezradíme, ako
využiť služby prvého remeselníckeho inkubátora Košického kraja.

ČO JE REMESELNÍCKY INKUBÁTOR A ČO PONÚKA
Región Košickej župy bol v minulosti nesmierne bohatý na rôzne druhy ľudového remesla a výroby,
prekvitalo hrnčiarstvo, gubárstvo, čipkárstvo, zvonkárstvo, tkáčstvo, kožušníctvo, výroba z dreva,
prírodných pletív a pod. V súčasnosti tradičné remeslo, žiaľ, nie je považované za dostatočne
atraktívne budúce povolanie, remeslu na profesionálnej úrovni sa venuje iba málokto. Napomôcť
rozvoju tohto segmentu sa rozhodol Košický samosprávny kraj (KSK) zriadením svojho prvého
remeselníckeho inkubátora v Rožňave, ktorý spravuje Gemerské osvetové stredisko (GOS).

„Remeselnícky inkubátor Gemer (RINK) je špecializovanou formou podpory ľudových remeselníkov a
ľudovo-umeleckých výrobcov, je určitým nástrojom na vytváranie priaznivých podmienok pre rozvoj
tradičného remeselníctva na území Košického kraja. Je určený začínajúcim, ale aj skúseným
remeselníkom z územia župy, ktorí sa chcú orientovať a zdokonaliť v modernom svete marketingu,
reklamy či úspešnej prezentácii vlastnej tvorby a chcú obstáť v oblastiach aktuálnej legislatívy,
výroby, alebo aj predaja a podnikania. Určený je aj pre tých remeselníkov, ktorí by sa radi dozvedeli
viac o historickom vývoji remesla a chcú si doplniť svoje vedomosti a zručnosti o tradičné techniky,
technológie a postupy výroby so zreteľom na estetiku a  funkcionalitu produktov. Jednoducho
každému, kto chce byť lepší, úspešný a úspešnejší,“ predstavuje hlavné zámery inkubátora Helena
Novotná, riaditeľka GOS.

RINK ponúka množstvo podporných aktivít, ktoré uľahčia štart do sveta kreatívneho biznisu.
Napríklad školenia, kurzy, workshopy, odborné prednášky, mentoring, poradenstvo, techniky
podpory predaja, produktové fotenie, organizovanie výstav a prezentácií či dobrovoľné stáže v Dome
tradičnej kultúry Gemera v Rožňave.

„V súčasnosti sa zameriavame predovšetkým na aktualizáciu a doplnenie databázy remeselníkov
Košického kraja, práve prebieha profesionálne fotenie remeselných produktov našich klientov,
pripravujeme jesenné jednorazové ale aj viacdenné školenia zamerané na marketing, reklamu a na
kurz podnikateľských zručností. V prípravnej fáze je aj rozšírenie našej webovej stránky
remeselnickyinubator.sk, kde postupne verejnosti predstavíme našich klientov, remeselníkov
Košického kraja,“ vymenúva aktivity RINK-u jeho manažérka Renata Palme.

DOBROVOĽNÁ STÁŽ REMESELNÍKA – ŠANCA, AKO SA ZDOKONALIŤ ZA VÝHODNÝCH PODMIENOK
Zaujímavou formou podpory je už spomínaná dobrovoľná stáž. Prvou stážistkou, ktorá sa rozhodla
využiť ponuku RINK-u je mladá absolventka ŠÚV v Košiciach, odbor konzervátorstvo
a reštaurátorstvo, maliarske techniky, Jana Valková. Od útleho detstva inklinovala k umeleckej
činnosti, zmysel pre kreativitu a tvorivé umenie sa v nej prirodzene prejavili aj v dospelosti. Ako
sama tvrdí: „Na dobrovoľnej stáži pod vedením mojej mentorky, keramikárky Renáty Kseničovej, som
si osvojila pre mňa doteraz neznáme techniky spracovania hliny, ako je rytie vzorov do vlhkej glazúry,
zdobenie keramiky reliéfnymi ľudovými motívmi, maľovanie majoliky, či základy točenia na
hrnčiarskom kruhu. Zaujalo ma prepojenie dvoch rôznych remeselných techník, kedy som
zakomponovala motívy gemerských výšiviek do keramických brošní. Ďalšou výzvou pre mňa bolo
zoznámenie sa s tkáčskou dielňou, kde sa so mnou o svoje zručnosti podelila lektorka Eva Čabrová.
Získala som nové poznatky o materiáloch, používaných na výrobu tradičných tkaných kobercov
a odevov. Vyskúšala som si aj tkanie na krosnách. Okrem toho som sa oboznámila s výrobou mydla
a s plstením. Páčil sa mi aj metodický deň pre zamestnancov GOS, keď som si vyskúšala prácu s kožou,
konkrétne výrobu náramkov a príveskov.“

Stážista RINK-u na základe vzájomnej dohody s prevádzkovateľom inkubátora, ktorým je GOS
Rožňava, sa stáva dočasným členom jeho pracovného tímu. V tomto období má možnosť zúčastniť sa
bezodplatne na všetkých jeho podujatiach a absolvovať tvorivé aktivity ponúkané Domom tradičnej
kultúry Gemera.

„Zaujímavý a podnetný bol pre mňa networking s názvom Má remeslo zlaté dno? organizovaný
v rámci programu inkubátora. Stretla som sa s remeselníkmi, dozvedela som sa o ich práci, ale zaujali
ma hlavne ich skúsenosti v oblasti podnikateľskej činnosti, o ktoré sa s nami podelili,“ hovorí ďalej
Jana Valková a pokračuje: „Bolo inšpirujúce vypočuť si životné a podnikateľské príbehy keramikárky
Amálie Holíkovej a tkáčky Jany Zifčákovej.“

Stať sa dobrovoľným stážistom v Dome tradičnej kultúry Gemera je jednou z ponúkaných možností
v rámci programu RINK. Účasť na všetkých jeho ďalších aktivitách je na princípe dobrovoľnosti.
Klientom inkubátora sa môže stať remeselník za predpokladu, že svoje remeslo už ovláda, alebo je
čerstvým absolventom školy so zameraním na tradičné remeslo, resp. remeselníckeho kurzu.
V prípade začínajúceho remeselníka je potrebné preukázať sa adekvátnou zručnosťou a vlastnou
tvorbou. Jedinou a nevyhnutnou podmienkou je bezplatná registrácia do Databázy remeselníkov
a ľudovoumeleckých výrobcov Košického kraja.

„Veľmi si cením možnosť dobrovoľnej stáže, akú ponúka RINK. Za najväčší prínos považujem
skutočnosť, že som sa za relatívne krátky čas zoznámila s mnohými technikami, materiálmi, spôsobmi
ich spracovania, či dokonca s históriou konkrétnych remesiel, vychádzajúcich priamo z regiónu, kde
som sa narodila a žijem. Pod jednou strechou som sa zdokonalila v remeslách, ktoré som už čiastočne
ovládala a ešte sa priučila ďalším. Aj keď za túto činnosť nie som finančne ohodnotená, odnášam si
veľké bohatstvo vo forme vedomostí, za ktoré by som inde, napr. na odborných kurzoch musela
zaplatiť. Jednoduchou registráciou do databázy remeselníkov Košického samosprávneho kraja som sa
stala klientkou RINK-u a mám teda možnosť bezplatne, alebo za symbolický poplatok, využiť jeho
služby. Plánujem sa zúčastňovať aj ďalších školení, verím, že každá skúsenosť ma posunie bližšie k
môjmu profesijnému cieľu. Veľmi si cením možnosť, i keď len na obmedzený čas, byť súčasťou
kolektívu zamestnancov GOS. Som im vďačná za ich spoluprácu a ochotu s akou ku mne pristupujú.
Túto dobrovoľnú stáž určite odporúčam mladým, začínajúcim remeselníkom, ktorí zvažujú,  čomu sa
v blízkej budúcnosti chcú venovať,“ hodnotí svoje skúsenosti a zážitky Jana Valková, prvá stážistka
v Remeselníckom inkubátore Gemer.

Remeselnícky inkubátor Gemer, bol otvorený v apríli 2019. Zriadený je v Dome tradičnej kultúry
Gemera v Rožňave. Jeho činnosť riadi Gemerské osvetové stredisko, kultúrne zariadenie Košického
samosprávneho kraja.

Kontakty a ďalšie informácie:
– osobne: Rožňava, Betliarska 8, Renata Palme, manažérka
– telefonicky : +421 915 884 135
– elektronicky: info@remeselnickyinkubator.sk
– www.remeselnickyinkubator.sk

 

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Online vysielacie časy:

Streda
18:00 (premiéra)
Štvrtok
09:00 a 18:00 (repríza)
Piatok
09:00 a 18:00 (repríza)
Nedeľa
14:00 (repríza)
Pondelok
09:00 a 18:00 (repríza)
Utorok
09:00 a 18:00 (repríza)

Ako si nás naladiť

Inzercia