Mestské lesy Rožňava s.r.o., Rožňava – Huta č. 2243, 04801 Rožňava

Vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž na predaj prebytočného vozidla.

1. Skriňová AVIA A 31 N SPOM
Dátum prvej evidencie ( rok výroby ) : 1990
Zdvihový objem valcov motora : 3596 cm3
Max. Výkon motora : 60 kw
Predpísané palivo : nafta

vyhlasovacia cena : 1 000, – € s DPH

Vozidlo má platnú technickú a emisnú kontrolu a je v pojazdnom stave.
Úspešným víťazom bude záujemca s najvyššou cenovou ponukou.
Súťaž začína dňom uverejnenia na vývesnej tabuli mesta Rožňava a cennové ponuky je
nutné doručiť do 21.8.2019 do 14.00 hod . na adresu vyhlasovateľa. Jednotlivé ponuky
budú vyhodnotené komisiou do 23.8.2019. Otvárania obálok sa môžu zúčastniť súťažiaci
a aj ostatná verejnosť.
Prípadní záujemcovia si obhliadku vozidiel môžu dohodnúť na telefónnom čísle :
058/7343211 .

Ing. Hudaček Bohuš
konateľ spoločnosti

Pridať komentár

Vysielacie časy:

Vysielame denne v nasledujúcich časoch:

Vysielanie 09:00 
Počasie
11:00
Rožňavský magazín
13:00
Rozsnyói magazin 15:00
Šport a Počasie
16:00
Magazín Plus
17:00
Vysielanie
18:00

 

Ako si nás naladiť