Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 2. któbra 2019 v čase od 7:00 – 11:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava – ul. Hviezdoslavová

žiarovka  č. d. 5, 13, 15, 17, 19

k prerušovaniu distribúcie elektriny

dňa 2. któbra 2019 v čase od 7:00 – 11:00 hod.
dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava – ul. Janka Kráľa
žiarovka  č. d. 2, 6, 8, 12, 14, 16, 159/4

k prerušovaniu distribúcie elektriny

dňa 2. któbra 2019 v čase od 7:00 – 11:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava – ul. Kósu-Shoppera

žiarovka  č. d. 13

k prerušovaniu distribúcie elektriny

dňa 2. któbra 2019 v čase od 7:00 – 11:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava – ul. Letná

žiarovka  č. d. 2, 4, 8, 10

k prerušovaniu distribúcie elektriny

dňa 2. któbra 2019 v čase od 7:00 – 11:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava – ul. Mierová

žiarovka  č. d. 1 -9, 82, 87, 3297

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 

dňa 2. któbra 2019 v čase od 7:00 – 11:00 hod.
dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava – ul. Štítnická
žiarovka  č. d. 8, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 32, 909

k prerušovaniu distribúcie elektriny

dňa 2. któbra 2019 v čase od 7:00 – 11:00 hod.
dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava – ul. Zlatá
žiarovka  č. d. 0, 1 – 4, 6 – 9, 11, 13, 15

k prerušovaniu distribúcie elektriny

dňa 2. któbra 2019 v čase od 7:00 – 11:00 hod.
dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava – Garážová cesta
žiarovka  č. d. 207 – 407, 2086, 3089 – 3292

k prerušovaniu distribúcie elektriny

dňa 7. któbra 2019 v čase od 6:30 – 17:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava – ul. Hviezdoslavová

žiarovka  č. d. 5, 13, 15, 17, 19

k prerušovaniu distribúcie elektriny

dňa 7. któbra 2019 v čase od 6:30 – 17:30 hod.
dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava – ul. Janka Kráľa
žiarovka  č. d. 2, 6, 8, 12, 14, 16, 159/4

k prerušovaniu distribúcie elektriny

dňa 7. któbra 2019 v čase od 6:30 – 17:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava – ul. Kósu-Shoppera

žiarovka  č. d. 13

k prerušovaniu distribúcie elektriny

dňa 7. któbra 2019 v čase od 6:30 – 17:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava – ul. Letná

žiarovka  č. d. 2, 4, 8, 10

k prerušovaniu distribúcie elektriny

dňa 7. któbra 2019 v čase od 6:30 – 17:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava – ul. Mierová

žiarovka  č. d. 1 -9, 82, 87, 3297

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 

dňa 7. któbra 2019 v čase od 6:30 – 17:30 hod.
dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava – ul. Štítnická
žiarovka  č. d. 8, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 32, 909

k prerušovaniu distribúcie elektriny

dňa 7. któbra 2019 v čase od 6:30 – 17:30 hod.
dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava – ul. Zlatá
žiarovka  č. d. 0, 1 – 4, 6 – 9, 11, 13, 15

k prerušovaniu distribúcie elektriny

dňa 7. któbra 2019 v čase od 6:30 – 17:30 hod.
dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava – Garážová cesta
žiarovka  č. d. 207 – 407, 2086, 3089 – 3292

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Pridať komentár

Vysielacie časy:

Vysielame denne v nasledujúcich časoch:

Vysielanie 09:00 
Počasie
11:00
Rožňavský magazín
13:00
Rozsnyói magazin 15:00
Šport a Počasie
16:00
Magazín Plus
17:00
Vysielanie
18:00

 

Ako si nás naladiť