Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava

O Z N Á M E N I E

 

         Technické služby mesta Rožňava oznamujú , že  predpredaj mesačných, štvrťročných, polročných , ročných parkovacích kariet a kariet pre obyvateľov RV nad 70 rokov na rok 2020 bude  v dňoch od 16.12.2019 do 20.12.2019, a to v kancelárii správy parkovísk v budove Technických služieb mesta Rožňava,  Štítnická 21, Rožňava.

V dňoch 23.12.2019, 27.12.2019,30.12.2019 a 31.12.2018 bude kancelária zatvorená z dôvodov čerpania dovolenky.

 

V roku 2020 bude predaj zahájený od 02.01.2020.

 

Čas predaja parkovacích kariet :

 

                                              od 08.00 hod. – do 11.30 hod.

                                               od 12.30 hod. – do 14.00 hod.

 

 

                                                                                  PaedDr. Mikuláš  G r e g o r, MPH
                                                                                   riaditeľ Technických služieb mesta Rožňava

 

 

Pridať komentár

Vysielacie časy:

Vysielame denne v nasledujúcich časoch:

Vysielanie 09:00 
Počasie
11:00
Rožňavský magazín
13:00
Rozsnyói magazin 15:00
Šport a Počasie
16:00
Magazín Plus
17:00
Vysielanie
18:00

 

Ako si nás naladiť