(Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave – tlačová správa) – Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja s finančnou podporou Fondu na podporu umenia zrealizovala projekt „Modernizujeme históriu“ na Úseku regionálnej literatúry a bibliografie.

 

Úsek bibliografie a regionálnej literatúry bol v knižnici vytvorený v roku 1963 ako jeden z prvých regionálnych oddelení v knižniciach na Slovensku. Knižnica v Rožňave sa počas svojho pôsobenia niekoľkokrát sťahovala. To sa tiež podpísalo pod veľmi zastaralý stav jednotlivých regálov. Bolo už nevyhnutné vynoviť a zatraktívniť interiér.

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave podala žiadosť o poskytnutie financií na Fond na podporu umenia na zabezpečenie nových knižničných regálov. „Súčasná doba si žiada nielen moderné a kvalitnejšie služby poskytované knižnicou pre svojich požívateľov, ale aj kvalitné vybavenie na vytvorenie príjemnej atmosféry“ povedala riaditeľka knižnice Mgr. Iveta Kyselová a pokračovala „Postupne dochádza k obnovovaniu interiéru knižnice aj s dôrazom na potrebu poznania histórie svojho regiónu“.

Ako povedala pracovníčka  daného úseku Bc. Gertrúda Turenská „Zámerom projektu bolo modernizovať interiérové vybavenie Úseku bibliografie a regionálnej literatúry. Uskutočnila sa výmena starých regálov za nové, bezpečné, moderné a kvalitnejšie zariadenie, v ktorých sa i naďalej budú uchovávať historické dokumenty, nové pribúdajúce knihy, drobná tlač, bibliografie, periodiká, čo uľahčí vyhľadávanie pre používateľov našej knižnice“ dodala pracovníčka.

 

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja vynovila a zatraktívnila v roku 2019 interiér  Úseku bibliografie a regionálnej literatúry vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia www.fpu.sk  realizovaním projektu pod názvom „Modernizujeme históriu“. Na výrobu nových regálov knižnica získala z Fondu na podporu umenia 6 000,- € a z vlastných zdrojov prispela sumou 770.-€.

 

 

 

Tatiana Bachňáková
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave
Kontakt : www.kniznica-rv.sk      E-mail : kniznica@kniznica-rv.sk
Adresa : Lipová 3, 048 01 Rožňava
Tel. : 058/ 788 09 11, 788 09 17

Pridať komentár

Vysielacie časy:

Vysielame denne v nasledujúcich časoch:

Vysielanie 09:00 
Počasie
11:00
Rožňavský magazín
13:00
Rozsnyói magazin 15:00
Šport a Počasie
16:00
Magazín Plus
17:00
Vysielanie
18:00

 

Ako si nás naladiť