A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG KÖZEGÉSZSÉGÜGYI HIVATALA
Trnavská cesta 52 P.O.BOX 45 826 45 Bratislava


Szám: OLP/2777/2020
Bratislava 2020.03.29.

 

 A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának

INTÉZKEDÉSE

 közegészségügyi veszélyhelyzet idején

 

A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala, a Tt. 355/2007 sz., a közegészség védelméről, támogatásáról és fejlesztéséről, valamint némely törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénye ( a továbbiakban „Tt. 355/2007 sz. törvénye”) 5. §-a (4) bek. h) pontja értelmében a közegészség területén illetékes államigazgatási szervként, a Szlovák Köztársaság Kormánya 2020.03.11-én kelt 111. számú   határozata   alapján a Szlovák Köztársaság területére kihirdetett különleges helyzet, az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója által 2020.03.11-én bejelentett COVID-19  világjárvány miatt, a Központi Válságstáb 2020. március 27-i ülésén hozott határozatai alapján, a Tt. 355/2007 sz. törvénye 48.§-a (4) bek. e), j) pontja alapján az alábbi

 

i n t é z k e d é s e k e t

rendeli el:

 

2020. március 30-án 6.00 órától kezdődően a visszavonásig bezárásra kerül minden kiskereskedelmi egység és minden szolgáltatást nyújtó egység, kivéve:

A) az élelmiszert, húst, kenyeret és pékárut, zöldség-gyümölcsöt árusító üzleteket, a baba és kisgyermek tápszereket és orvosi javallatra speciális élelmiszereket árusító boltokat,

 • a drogériákat,
 • gyógyszertárakat, egészségügyi segédeszközöket árusító és kiadó üzleteket,
 • látszerész üzleteket,
 • újság és egyéb nyomtatott sajtótermékeket árusító boltokat,
 • állateledelt árusító boltokat, állatorvosi rendelőket,
 • a telekommunikációs operátorok üzleteit,
 • közétkeztetési egységeket, ételárusító standokat,
 • postai, banki, biztosítási szolgáltatást, leasing szolgáltatást nyújtó egységeket,
 • internetes üzleteket (e-shop) – az áru üzletben vagy házhozszállítással történő átvételével,
 • mosodákat és ruhatisztítókat,
 • üzemanyagtöltő állomásokat,
 • temetkezési szolgáltatásokat, temetkezési hely működtetőit, krematóriumokat,
 • autószervizeket, gumiszervizeket, gépjárműszállítást,
 • a gépjárművek szlovákiai műszaki ellenőrzését és emissziós ellenőrzését végző szolgáltatásokat,
 • a számítógépes és telekommunikációs műszaki eszközök szervizeit,
 • taxi szolgálatot, amely árut és tárgyakat szállít,
 • ügyvédeket, közjegyzőket, bírósági végrehajtókat, csődbiztosokat, mediátorokat, árverezőket, választottbírákat, igazságügyi szakértőket, tolmácsokat, fordítókat,
 • kulcsmásoló szolgáltatásokat,
 • gyűjtőudvarokat,
 • textil méteráru és galantéria üzleteket,
 • kerékpár és kerékpárjavító üzleteket,
 • kertészüzleteket, kertészeti műszaki üzleteket, amennyiben az üzlet teljes  árusítási belterülete nem haladja meg a 2000 m2 -t
 • építőanyagokat, szerelvényeket és  villamossági szerelvényeket árusító üzleteket, vasüzleteket, festékboltokat, amennyiben az üzlet teljes  árusítási belterülete nem haladja meg a 2000 m2  -t.

 

B) 2020. március 20-án 6.00 órától a visszavonásig tilos a nyilvánosság jelenléte a közétkeztetési egységekben és az ételárusító standokon; ez a tiltás nem vonatkozik a közétkeztetési egységeken kívüli árusításra (például a kiadóablakkal rendelkező gyorsétkezdékre vagy elvitelre történő ételárusításra az üzletbe való belépés nélkül).

C) 2020. március 30-tól a visszavonásig a jelen intézkedés A) pontjában felsorolt kiskereskedelmi egységeknek és szolgáltatást nyújtó egységeknek elrendeltetik a Tt. 355/2007 sz. törvénye 48.§-a (4) bek. e) pontja alapján, hogy  biztosítsák, hogy a vásárlók (kliensek) és az alkalmazottak betartsák  az alábbi higiéniai intézkedéseket:

 • az üzletbe történő belépés és az üzletben való tartózkodás kizárólag a felső légutak eltakarásával ( például szájmaszkkal, állal, kendővel stb.) engedélyezett,
 • az üzletbe való belépéskor kézfertőtlenítést kell alkalmazni vagy egyszer használatos kesztyűket kiosztani,
 • biztosítani, hogy a vásárlók a sorban álláskor 2 m-es távolságra legyenek egymástól,
 • egyazon időpontban az üzlet vásárlási belterületén 25m2 -nek kell esnie egy vásárlóra,
 • az üzletegységek összes bejáratánál jól látható helyre ki kell helyezni a   tájékoztatást a fenti higiéniai előírások betartásának kötelezettségéről és a vásárlók létszámának egyazon időn belüli maximalizásáról az üzletegységen belül.

 

D) 2020. március 30-tól a visszavonásig az A) pont 1) és 2) alpontjában felsorolt kiskereskedelmi egységeknek és szolgáltatást nyújtó egységeknek elrendeltetik, hogy hétfőtől szombatig 9.00 órától 12.00 óráig csak 65 év feletti személyeknek tegyék lehetővé  az üzletbe való belépést.

E) 2020. március 30-án 6.00 órától a visszavonásig az áruházak üzemeltetőinek elrendeltetik a Tt 377/2004 sz. törvénye 2.§-a (4) bek. k) pontja alapján minden kiskereskedelmi egység és szolgáltatást nyújtó egység bezárása, kivéve  az A) pont 1) –től 10)-ig terjedő alpontjaiban felsorolt egységeket.

 

I n d o k o l á s

A Szlovák Köztársaság Kormánya a SZK Nemzeti Tanácsa   Tt. 42/1994 sz., a lakosság polgári védelméről szóló többször módosított törvénye 8. §-a alapján 2020. március 12-én 6.00 órától   hatályba lépő különleges helyzetet hirdetett ki  a közegészség II. fokozatú veszélyhelyzete miatt.

Az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója 2020.3.11-én bejelentette a COVID -19 betegség okozta világjárványt.

A Központi Válságstáb 2020.március 27-én tartott ülésén feladatul adta a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának a közegészség veszélyhelyzete idején olyan intézkedés elrendelését, amellyel betiltja vagy korlátozza a rendelkező részben felsorolt üzemegységek működését, és egyúttal kötelezi a kiskereskedelmi egységek és a szolgáltatást nyújtó egységek üzemeltetőit a higiéniai ( járványellenes) intézkedések betartására.

Jelen intézkedés célja az emberek társas érintkezésének átmeneti időszakra történő  maximális korlátozása, kivéve a nélkülözhetetlen kiskereskedelmi és szolgáltatási üzleti tevékenységeket, méghozzá úgy, hogy a COVID-19 fertőző betegség tömeges terjedése a lehető legnagyobb mértékben akadályozva legyen.

A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala hangsúlyozza, hogy az intézkedés célja az emberek egészségének védelme és az elhalálozások megelőzése.

Ezen intézkedés be nem tartása közigazgatási vétségnek minősül a Tt. 355 /2007 sz. törvénye 57.§-a (33) bek. a) pontja értelmében, amelyért az illetékes regionális közegészségügyi hivatal  a Tt. 355/2007 sz. törvénye 57. §-a (41) bek. a) pontja alapján 20 000 euró összegű pénzbüntetést ró ki.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
a Szlovák Köztársaság tisztifőorvosa

Pridať komentár

Vysielacie časy:

Vysielame denne v nasledujúcich časoch:

Vysielanie 09:00 
Počasie
11:00
Rožňavský magazín
13:00
Rozsnyói magazin 15:00
Šport a Počasie
16:00
Magazín Plus
17:00
Vysielanie
18:00

 

Ako si nás naladiť