Regionálne kolo súťaže amatérskej fotografie

Gemerské osvetové stredisko (GOS) v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického
samosprávneho kraja, už tradične vyhlasuje a organizuje regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fotografie AMFO 2021 pre okres Rožňava.
Jej vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR. Ide o postupovú súťaž amatérskej fotografie, ktorej
sa môžu zúčastniť amatérski fotografi bez obmedzenia veku.

AMFO 2021 je rozdelená do troch vekových skupín, ktoré sa členia do kategórií
čiernobielej alebo farebnej fotografie. Osobitnými kategóriami sú aj cykly a seriály a novinkou tohtoročných propozícií je kategória experiment, ktorá hľadá nové
prístupy k fotografickému médiu, autor môže využívať presahy do iných médií,
alternatívne fotografické techniky, inštalácie…

„Odporúčanou témou 49. ročníka súťaže AMFO 2021 je RODINA. Táto téma sa
odvíja určite od situácie v ktorej sa nachádzame, v ktorej sa nachádza celý svet.
So svojimi rodinami sme viac ako kedysi a každý to vníma po svojom. Najlepším
podnetom pre tvorbu je určite dianie okolo nás, a tak je táto téma výbornou výzvou pre všetkých autorov, „ uvádza Helena Novotná, riaditeľka GOS.

Autentickosť, ľudskosť, rôznorodosť, ako je uvedené v propozíciách, to sú základné hodnoty súťaže. Cieľom súťaže je vyhľadávanie nových talentovaných
tvorcov, ktorým sa tak ponúka priestor na rozvoj ich umeleckej tvorivosti a technickej zdatnosti. Autorom sa cez workshopy a rozborové semináre dostane konštruktívnej kritiky od kvalifikovanej odbornej poroty, ktorej zmyslom je pomôcť im
v napredovaní.

Prvým krokom k účasti na súťaži AMFO 2021 je registrácia na webovej stránke
www.nocka.sk v sekcii súťaže a prehliadky. Súťažiaci tam nájdu všetky potrebné
informácie a elektronický formulár na prihlásenie najneskôr do 4. 3. 2021. Fotografie sa vkladajú len elektronicky ku prihláške. Odborná porota fotografie vyhodnotí, výberom určí ocenené diela, a tiež tie ktoré budú súčasťou online výstavy. Podľa vývoja situácie budú autori informovaní o ďalšom priebehu súťaže.


Kontaktná osoba:
Martina Kleinová
Gemerské osvetové stredisko
Betliarska 8, Rožňava
martina.kleinova@gos.sk
www.gos.sk

Pridať komentár

Vysielacie časy:

Vysielame denne v nasledujúcich časoch:

Vysielanie 09:00 
Počasie
11:00
Rožňavský magazín
13:00
Rozsnyói magazin 15:00
Šport a Počasie
16:00
Magazín Plus
17:00
Vysielanie
18:00

 

Ako si nás naladiť