Mesto Rožňava

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na služby poskytované Turistickým informačným centrom
Rožňava a nájom nebytových priestorov Turistického informačného centra Rožňava,
nachádzajúcich sa na Námestí baníkov 32 s výmerou 53,57 m². Ponúknutá výška nájomného
nemôže byť nižšia ako 3720 eur/rok.
Ponuky musia byť odovzdané do podateľne MsÚ v Rožňave tak, aby ich prijatie mohlo byť
zaevidované najneskôr dňa 3. 11. 2021 o 11.30 hod. Bližšie informácie sú uverejnené na
úradnej tabuli MsÚ a na stránke www.roznava.sk . Tel. č. 058/7773246, 7773243.

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Online vysielacie časy:

Streda
18:00 (premiéra)
Štvrtok
09:00 a 18:00 (repríza)
Piatok
09:00 a 18:00 (repríza)
Nedeľa
14:00 (repríza)
Pondelok
09:00 a 18:00 (repríza)
Utorok
09:00 a 18:00 (repríza)

Ako si nás naladiť

Inzercia