Od nového roka sa na Slovensku spúšťa zálohový systém na jednorazové nápojové obaly. Zálohovať sa budú plastové fľaše a plechovky od nápojov, vratný záloh je v jednotnej výške  15 eurocentov. Kde sa budú dať vrátiť zálohované obaly?

 

Vrátiť zálohovaný obal bude možné od v každej predajni, ktorá je zapojená do zálohového systému. Takýchto miest bude postupne od januára viac ako 2 000 po celom Slovensku.

 

Záloh 15 eurocentov zaplatí spotrebiteľ pri kúpe nápoja v plechovke alebo plastovej fľaši so symbolom Z-ZÁLOHOVANÉ. Keď potom plechovku alebo plastovú fľašu vráti do predajne, dostane 15 eurocentov za každý obal naspäť.

 

Povinne sa do zálohového systému musia zapojiť tie prevádzky predávajúce nápoje, ktoré majú predajnú plochu väčšiu  ako 300 m2. Menšie predajne môžu byť do zálohového systému zapojené  dobrovoľne. Doterajšie  skúsenosti zo zahraničia ukazujú, že aj menšie prevádzky sa chcú stať súčasťou zálohového systému aby tak vyšli v ústrety svojim zákazníkom a nestratili konkurenčnú výhodu.

 

Väčšie predajne budú mať pri vstupe automaty tzv. zálohomaty – zálohovaný obal zákazník  vráti priamo do nich, automaticky prebehne kontrola obalu, roztriedenie na plastovú fľašu a plechovku a stlačenie aby sa obal nemohol opätovne vrátiť  za záloh a jeho prevoz na ďalšie spracovanie bol efektívnejší. Zálohomat vytlačí potvrdenie o vrátení výšky zálohu, ktoré si môže zákazník uplatniť na predajni kde obaly vrátil. Kupón nemá časovo obmedzenú platnosť. Menšie predajne zálohomat mať nemusia, tam sa obaly odoberajú ručne napríklad pri  pokladni, predavačka ho naskenuje špeciálnym ručným skenerom a vytlačí potvrdenie zákazníkovi pre vrátenie zálohu.

 

Potvrdenie bude možné využiť buď ako zľavu  pri nákupe – výšku zálohu odčíta predajca z ceny nákupu, alebo si zákazník vypýta naspäť hotovosť. Malé predajne potravín zapojené do zálohového systému majú výnimku – nemusia vracať zákazníkom hotovosť, ale môžu poskytnúť len zľavu z nákupu. Zľavu je možné uplatniť len v tom obchode, kde zákazník obaly vrátil.

 

Plechovky ani fľaše sa nestláčajú, pri vrátení musia byť v pôvodnom tvare s vrchnákom a mať čitateľný čiarový kód.

 

Všetky zálohované nápojové obaly sú označené symbolom „Z“ s nápisom „ZÁLOHOVANÉ“. Symbol Z nájde zákazník veľmi jednoducho v blízkosti čiarového kódu. Len zálohované plastové fľaše a plechovky je možné vrátiť v obchode a dostať naspäť 15 eurocentov. Môže sa stať, že spočiatku budú na trhu fľaše so symbolom „Z“ aj bez neho, ale toto prechodné obdobie potrvá maximálne do 30. júna 2022 . Obaly bez symbolu „Z“ nie je možné vrátiť v obchode, treba ich odniesť  do žltého kontajnera na triedený zber, tak, ako doteraz.

 

 

 

 

 

 

Fakty o zálohovom systéme

 

+ spustí sa od januára 2022;

+ zálohujú sa všetky plastové a kovové nápojové obaly od 0,1 do 3 litrov, s výnimkou mlieka, nápojov s obsahom mlieka, sirupov a tvrdého alkoholu;

+ zálohované obaly majú na etikete veľké „Z“ v recyklačných šípkach a text „ZÁLOHOVANÉ“;

+ výška zálohu je jednotná pre plastové fľaše aj plechovky, 15 eurocentov;

+ spotrebiteľ pri kúpe nápoja zaplatí záloh 15 eurocentov, bude uvedený na cenovke alebo výveske oddelene;

+ záloh dostane spotrebiteľ späť po vrátení nápojových obalov na odberné miesto, výška zálohu teda nemá vplyv na cenu nápojov;

+ nápoje sa vracajú do odberného automatu – zálohomatu vo väčšom obchode, alebo v prípade menších potravín pri pokladni, kde sa načítajú cez ručný skener;

+ zálohované obaly sa vracajú nestlačené, s vrchnákom a čitateľným čiarovým kódom

+ do zálohového systému je zaregistrovaných viac ako 2000 odberných miest, z čoho viac ako tisíc malých predajní po celom Slovensku, ktoré budú odoberať obaly dobrovoľne.

+ prechodné obdobie kedy sa zákazník môže na pulte obchodov stretnúť aj so starými nezálohovanými plastovými fľašami a plechovkami potrvá maximálne do 30.6.2022.

+ nezálohované obaly – bez symbolu Z-Zálohované nenoste naspäť do obchodu, vyhadzujte ich do žltej nádoby na triedený zber, tak ako doteraz.

 

 

O Správcovi zálohového systému

 

Je to nezisková organizácia, poverená Ministerstvom životného prostredia aby vytvorila, financovala a koordinovala zálohovanie jednorazových nápojových obalov na Slovensku. Správcu zálohového systému založilo konzorcium štyroch subjektov – Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku, Slovenské združenie výrobcov piva a sladu, Slovenská aliancia moderného obchodu a Zväz obchodu SR. Tie zastupujú povinné osoby zo zákona o zálohovaní, a to výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, výrobcov piva a zástupcov veľkoobchodu a maloobchodu. Ich členovia spoločne uvádzajú na trh takmer 80 % všetkých zálohovaných obalov a zastupujú viac ako 3 000 obchodných prevádzok.


 

  

Pre viac informácií nás môžete kontaktovať:

Lucia Morvai, riaditeľka pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu Správcu zálohového systému
Lucia.Morvai@spravcazaloh.sk
press@spravcazaloh.sk

 

Pridať komentár

Vysielacie časy:

Vysielame denne v nasledujúcich časoch:

Vysielanie 09:00 
Počasie
11:00
Rožňavský magazín
13:00
Rozsnyói magazin 15:00
Šport a Počasie
16:00
Magazín Plus
17:00
Vysielanie
18:00

 

Ako si nás naladiť