Mestské lesy Rožňava, s.r.o.

Rožňava – Huta 2243

 

 

týmto vyhlasujú

OBCHODNÚ   VEREJNÚ   SÚŤAŽ

     na zhotovenie diela ( preprava dreva v roku 2022 ) v mieste sídla Msl – Rožňava, 

     Rožňava-Huta 2243

 

 

  1. Predmet činnosti:

 

Nakladanie a preprava  dreva na lokalite :  k.ú. Rožňava a okolie .

 

 

  1.  Doba výkonu :

 

Zmluva sa uzatvára na dobu od : 1. 4 . 2022 do : 15 .12.2022.

 

 

  1. Podmienky súťaže :

 

Všetky podrobnosti k podmienkam súťaže sú uvedené na vývesnej tabuli MÚ v Rožňave

a na www.msl-rv.sk

 

 

 

 

 

Dňa 3.3.2022

 

 

 

                                                                                                             Ing. Bohuš Hudaček

                                                                                                             konateľ spoločnosti

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Online vysielacie časy:

Streda
18:00 (premiéra)
Štvrtok
09:00 a 18:00 (repríza)
Piatok
09:00 a 18:00 (repríza)
Nedeľa
14:00 (repríza)
Pondelok
09:00 a 18:00 (repríza)
Utorok
09:00 a 18:00 (repríza)

Ako si nás naladiť

Inzercia