Konferencia remeselníkov Tradícia a poctivá výroba predstaví možnosti ako za remeselný produkt
môžu získať ocenenie či značku kvality.

Pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku sa 22. júna v Dome
tradičnej kultúry Gemera v Rožňave uskutoční v poradí už druhá krajská konferencia remeselníkov a
ľudovoumeleckých výrobcov.
Remeselnícky inkubátor (RINK), v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, je
unikátnym projektom košickej župy, ktorý združuje vyše štyristo zručných majstrov. Svojou aktívnou
činnosťou a prezentáciou svojich produktov podporujú rozvoj tradičnej ľudovej kultúry a napomáhajú
k prehĺbeniu regionálnej identity.
„Naši lokálni remeselníci potrebujú po náročnom období pandémie impulz do ich ďalšej umeleckej
činnosti, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou kultúry a tradícií Košického kraja. Dúfam, že konferencia
im bude dostatočnou inšpiráciou, vďaka ktorej sa dozvedia potrebné informácie, aby svoju tvorbu
vedeli čo najlepšie adaptovať na potreby dnešného náročného zákazníka,“ uviedol predseda
Košického samosprávneho Kraja Rastislav Trnka.

Konferencia remeselníkov Košického kraja, ako už samotný jej názov Tradícia a poctivá výroba
naznačuje, bude o prezentácii možností ako za remeselný produkt získať ocenenie či značku kvality,
aké sú systémy a procesy schvaľovaní, či kritériá hodnotení v rôznych sférach a úrovniach – tak na
celoštátnej ako aj regionálnej. Program konferencie ponúka aj pohľad, ako táto problematika je
vnímaná a realizovaná v zahraničí. „Slovné spojenie „návrat k tradíciám“ v našom chápaní znamená
okrem vyjadrenia úcty k poctivej remeselnej výrobe našich predkov aj prízvukovanie skutočnosti, že
dnešná remeselná výroba musí byť orientovaná na človeka 21. storočia. Čiže akcent musí byť kladený
na tri faktory – kvalitu, estetiku a funkcionalitu produktu,“ približuje tematické zameranie konferencie
Helena Novotná, riaditeľka Gemerského osvetového strediska (GOS) v Rožňave, ktoré spravuje
RINK.
Účastníci konferencie získajú prehľad aj o tom, aká je štátna podpora tradičnej remeselnej výroby
u susedov v Maďarsku prostredníctvom Domu tradícií – Hagyományok Háza, aké sú možnosti
podpory pre začínajúcich podnikateľov zo strany Slovak Business Agency, ale aj o tom, ako úspešne
spájať tradičné remeslo so súčasným dizajnom či ako sa tvorivé remeselné aktivity dostávajú do
virtuálneho priestoru.
„Motivovať ľudí k pozitívnemu vnímaniu regionálnych tradícií prostredníctvom ľudového remesla je
našou nepísanou úlohou, ba priam povinnosťou. Počas trojročnej existencie inkubátora, ktorého
činnosť výrazne zabrzdilo príliš dlhé pandemické obdobie, sa uskutočnilo množstvo zaujímavých
aktivít pre našich klientov. Či to boli edukačné, orientované napríklad na reklamu a marketing,
komunikačné tréningy pre lektorov, praktické cvičenia produktového fotenia alebo prezentačné
podujatia ako výstavy – autorské a celokrajské, jarmoky, prípadne individuálne konzultácie a
sprostredkovanie predaja remeselných produktov,“ dodáva riaditeľka GOS Helena Novotná.

Remeselnícky inkubátor bol založený pod gesciou Košického samosprávneho kraja v apríli 2019 so
zámerom poskytnúť remeselníkom, najmä z vidieckeho prostredia, podporu a pomoc a vytvoriť tak
priaznivejšie podmienky pre rozvoj tradičného remeselníctva na území župy. Rovnako významným
faktorom je aj snaha inšpirovať remeselníkov k poctivej tradičnej výrobe ale aj k rodinnému podnikaniu
a podporiť tým rozvoj kreatívnej ekonomiky.

Konferencia ľudových remeselníkov a ľudovoumeleckých výrobcov Košického kraja TRADÍCIA
A POCTIVÁ VÝROBA sa uskutoční dňa 22.júna 2022 so začiatkom o 10.00 hodine v Dome tradičnej
kultúry Gemera v Rožňave, ul. Betliarska č.8.

Konferencia má otvorený režim, účasť širokej verejnosti je vítaná.
Z dôvodu obmedzených kapacitných možností je nutná REGISTRÁCIA VOPRED.

INFORMÁCIE:
Bc. Anežka Kleinová, zástupkyňa riaditeľky GOS
kleinova@gos.sk, 0915 884 135 (Po-Pi, 9.00-15.00)

REGISTRÁCIA:
Gemerské osvetové stredisko
RECEPCIA: 0917 419 259 (Po-Pi, 9.00-15.00)

 

 

Pridať komentár

Vysielacie časy:

Vysielame denne v nasledujúcich časoch:

Vysielanie 09:00 
Počasie
11:00
Rožňavský magazín
13:00
Rozsnyói magazin 15:00
Šport a Počasie
16:00
Magazín Plus
17:00
Vysielanie
18:00

 

Ako si nás naladiť