POĽOVNÍCKY DEŇ GEJZU ANDRÁSSYHO V BETLIARI
25. jún 2022, 10:00, park kaštieľa Andrássyovcov v Betliari

Kaštieľ v Betliari je jediným kaštieľom na Slovensku, ktorý sa po roku 1945 zachoval so svojím pôvodným
zariadením a zbierkami. Nepostretol ho osud ostatných našich šľachtických rezidencií – jeho zariadenie
nerozkradli, nebol prestavaný a prakticky od znárodnenia slúži účelom múzea. Všetko, čo sa v interiéroch
nachádza, patrilo členom rodu Andrássy, ktorých považujeme za najvýznamnejších aristokratov v Európe
v 19. storočí. V početných pohodlných apartmánoch kaštieľa prebývala aj spoločenská elita, zúčast-
ňujúca sa na chýrnych betliarskych poľovačkách. Poľovačky na medvede, jeleniu zver, vlky či diviaky sa
usporadúvali v betliarskych revíroch a v okolitých lesoch, ktoré obklopujú náš rozsiahly anglický park.
V priestoroch kaštieľa Andrássyovcov v Betliari a depozitároch SNM – Múzea Betliar sa zachovala najroz-
siahlejšia a najucelenejšia kolekcia pôvodných historických trofejí. V roku 1885 gróf Emanuel I. Andrássy
založil v Betliari zvernicu pre jeleniu, danieliu a mufloniu zver. Jej základ tvorilo 16 jeleníc a 5 jeleňov
privezených zo Zemplína. V rozširovaní zvernice pokračoval aj Emanuelov syn gróf Gejza I. Andrássy. Počas
2. svetovej vojny zvernica zanikla, ale Štátne lesy ju na tomto historickom mieste obnovili už v roku 1967.
Zvernica v Betliari tak patrí medzi najstaršie v súčasnosti fungujúce zvernice na Slovensku a v roku 2019
bola zaradená medzi významné lesnícke miesta Slovenska. SNM – Múzeum Betliar v spolupráci s Regio-
nálnou organizáciou Slovenského poľovníckeho zväzu Gemer Rožňava – Revúca, Obvodnou poľovníckou
komorou Rožňava, Lesmi Slovenskej republiky š. p., OZ Východ a Obcou Betliar usporiada 28. augusta už
siedmykrát Poľovnícky deň v areáli historického parku kaštieľa.

 

PROGRAM:

10.00 Slávnostný poľovnícky sprievod a otvorenie Poľovníckeho dňa
11.00 Svätohubertovská omša
12.00 Odovzdávanie vyznamenaní „Za významné zásluhy o rozvoj Slovenského poľovníctva“
poľovníkom z regiónu Gemer
13.00 Pasovanie nových poľovníkov, absolventov poľovníckeho kurzu
14.00 Vyhodnotenie prebiehajúcich súťaží poľovníckeho dňa
15.00 Ukončenie poľovníckeho dňa

 

SÚBEŽNE S PROGRAMOM BUDE PREBIEHAŤ:

• Ukážky sokoliarstva
• Výstavka poľovníckych trofejí
• Atrakcie pre deti a súťaže
• Oblastná výstava psov všetkých plemien
• Špeciálna výstava duričov
• Klubová výstava tatranských duričov
• Remeselnícky jarmok
• Súťaž vo varení guláša

 

Kontakt: judita.krajciova@snm.sk

Pridať komentár

Vysielacie časy:

Vysielame denne v nasledujúcich časoch:

Vysielanie 09:00 
Počasie
11:00
Rožňavský magazín
13:00
Rozsnyói magazin 15:00
Šport a Počasie
16:00
Magazín Plus
17:00
Vysielanie
18:00

 

Ako si nás naladiť