Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, v spolupráci s OZ Gotická cesta pripravilo  podujatie s názvom Spoločné dedičstvo Gemera, ktoré sa bude konať    6. septembra 2022 o 16:00 hod., v priestoroch Galérie Baníckeho múzea v Rožňave na  Námestí baníkov 25.

Podujatie sa uskutoční v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2022 (DEKD), do ktorého sa každoročne zapájajú viaceré pamiatkové inštitúcie vrátane Baníckeho múzea v Rožňave. Téma aktuálneho ročníka je „Sustainable heritage“ („Udržateľnosť v pamiatkach“). Podujatie má tento raz za úlohu motivovať kultúrne stánky, aby otvorili svoje brány a ukázali svoju úlohu v udržateľnej budúcnosti a svoj vplyv na zachovanie miestnej identity.

Banícke múzeum v Rožňave a OZ Gotická cesta pre svojich fanúšikov pripravili dve prednášky zaoberajúce sa kultúrnym dedičstvom Gemera. Návštevníci si budú môcť vypočuť prednášku PhDr. Ing. Jaroslavy Neubauerovej, PhD. (Banícke múzeum v Rožňave) na tému Historická účelová budova Baníckeho múzea v Rožňave v premenách času. Druhá prednáška Petra Palguta (OZ Gotická cesta) nesie názov Sakrálne dedičstvo baníckych regiónov – Gemera a Malohontu v kontexte európskeho dedičstva. 

Bodku za podujatím dá slávnostná derniéra výstavy 12 dekád Baníckeho múzea v Rožňave, ktorá vznikla pri príležitosti osláv 120. výročia založenia múzea (1902 – 2022) a prezentuje návštevníkom históriu a vývoj múzea  od jeho počiatku po súčasnosť. 

Tešíme sa na Vás!


Kontaktná osoba:
Mgr. Mária Venenyová
Manažérka kultúry
Banícke múzeum v Rožňave

Pridať komentár

Vysielacie časy:

Vysielame denne v nasledujúcich časoch:

Vysielanie 09:00 
Počasie
11:00
Rožňavský magazín
13:00
Rozsnyói magazin 15:00
Šport a Počasie
16:00
Magazín Plus
17:00
Vysielanie
18:00

 

Ako si nás naladiť