16. októbra 2018 si boli predstavitelia samosprávy mesta Rožňava previať už po 4-krát po sebe ocenenie Otvorená samospráva 2018. Spomedzi  stovky najväčších slovenských miestnych samospráv si mesto svoju priečku udržalo,  ba dokonca sa v niektorých ukazovateľoch značne zlepšilo. V roku 2016 sme dosiahli skóre 76% a v roku 2018 to bolo zlepšenie o celé 3%.Celkový celoslovenský priemer bol v roku 2018 57%.Nad tento priemer sme dosiahli hodnotenie vo všetkých 11 oblastiach., V porovnaní s rokom 2016 sme sa zlepšili v 7 oblastiach. Vyššie skóre si „pripočítali“  oblasti Dotácie a granty o 30%, Bytová politika a sociálne  služby o 38%, Etika a konflikt záujmov o 23 % a  Obecné podniky a organizácie o 21 %.100% hodnotenie sme  získali v ukazovateli rozpočet a zmluvy.Treba zdôrazniť, že v roku 2016 na hodnotenie bolo vybratých 11 oblastí a 96 indikátorov a v roku 2018 to bolo 11 oblastí a až 105 indikátorov. S výsledkami našej práce sme spokojní, o čom svedčí aj skutočnosť, že vedenie mesta a jeho poslanci si dávajú skutočne záležať na tom, aby všetky činnosti spojené s fungovaním samosprávy boli transparentné a demokratické voči občanom, ktorí v tomto meste žijú. Akýmsi „zrkadlom“ samosprávy je webová stránka, ktorá je vždy aktuálna, prehľadná, poskytujúca jej návštevníkom všetky informácie, ktoré sa týkajú aktivít mesta, investícií, účasti verejnosti na rozhodovaní, prideľovaní dotácií a grantov, bytovej a personálnej politiky či územného plánovania vrátane svojich mestských podnikov a organizácií. Keďže samospráva je „naštartovaná správnym smerom k občanom“ už od roku 2012, kedy sme v hodnotení Otvorená samospráva získali 3. miesto po prvýkrát, je to veľká motivácia, výzva a zodpovednosť pre všetkých zainteresovaných, byť v nasledujúcom hodnotiacom období ešte lepší.

Zdroj: http://www.roznava.sk/otvorenost-samospravy-opat-potvrdilo-jej-umiestnenie

Inzercia

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Online vysielacie časy:

Streda
18:00 (premiéra)
Štvrtok
09:00 a 18:00 (repríza)
Piatok
09:00 a 18:00 (repríza)
Nedeľa
14:00 (repríza)
Pondelok
09:00 a 18:00 (repríza)
Utorok
09:00 a 18:00 (repríza)

Ako si nás naladiť

Inzercia